Nieuwsbrief

Abonnement Nieuwsbrief

Het is ook mogelijk u enkel op de nieuwsbrief te abonneren zonder lid te worden van de vereniging voor 10 euro per jaar. 

Deze bevatten o.a. de verslagen van gehouden lezingen en workshops, leden-interviews, de uurhoek van de verenigingsavonden en besprekingen van vele andere interessante astrologische onderwerpen. 

U kunt u hiervoor opgeven bij het secretariaat : secretariaat.vvann@gmail.com .