Nieuwsbrief

Abonnement Nieuwsbrief

Het is ook mogelijk zich enkel op de nieuwsbrief te abonneren zonder lid te worden van de vereniging voor 10 euro per jaar. 

Deze bevatten o.a. de verslagen van gehouden lezingen en workshops, leden-interviews, de uurhoek van de verenigingsavonden en besprekingen van vele andere interessante astrologische onderwerpen. 

Je kunt je hiervoor opgeven bij het secretariaat : secretariaat.vvann@gmail.com .