Lid worden?

Als je van plan bent vaker bij ons langs te komen is het handig om lid te worden van onze vereniging. Je kunt dan gratis naar alle lezingen, het Open Podium en de Werkavond. Op andere activiteiten, zoals de jaarlijkse dag-workshop, cursussen, symposia e.d., krijgen leden korting. Bovendien krijg je maandelijks onze Nieuwsbrief in de mail, zodat je altijd op de hoogte bent van wat er bij de vereniging te doen is. Wij streven ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Als je lid wordt of het al bent, dan ben je een belangrijke steun voor de continuïteit van de vereniging.


Contributie

De jaarcontributie bedraagt €50,-, over te maken op NL19 RBRB 0706 5369 24 ten name van VVANN Astrologen Noord Nederland vóór 1 augustus van het nieuwe seizoen. 

Welkomstlidmaatschap: speciaal voor nieuwe leden is er een eenmalige introductie-jaarcontributie van €25,- voor een volwaardig lidmaatschap. Voor de daar opvolgende jaren geldt het normale tarief van €50,-.

Het jaar loopt van 1 september tot 1 september. Wanneer je lid wilt worden als het seizoen al een tijdje loopt, dan hoef je in principe niet het volledige bedrag te betalen, maar wordt een passend bedrag in mindering gebracht. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 augustus van het komende seizoen. De contributie dient voor 1 augustus van het nieuwe seizoen overgemaakt te worden. 

Bij voorkeur automatisch laten overschrijven via internetbankieren, dat scheelt de penningmeester een hoop werk.


Abonnement Nieuwsbrief

Het is ook mogelijk om zonder lid te worden enkel te abonneren op onze uitgebreide informatieve maandelijkse nieuwsbrief voor slechts €10,- per jaar. 


Informatie en opgave bij het secretariaat 

Engelien Hanzens, email secretariaat.vvann@gmail.com , telefoon  06-34276684