Vereniging van Astrologen Noord Nederland

Welkom op de site  van VVANN !


De VVANN is de Vereniging Van Astrologen Noord Nederland, voor iedereen die het leuk vindt om met astrologie bezig te zijn, beroepsmatig of als hobby.


De VVANN organiseert maandelijks een bijeenkomst in de vorm van thema-werkavonden, lezingen en workshops. Zie jaarprogramma.


Er is de mogelijkheid tot het vormen van studiegroepen, contacten leggen en onderhouden met andere astrologen.


Meer over astrologie: Over Astrologie 


Meer over de VVANN: De Vereniging