Zondagmiddag 15 mei, 13.30 uur "Oude Drogisterij”  Lage der A 4  Groningen

Lezing door Geraldine Pontenagel

Evolutionaire Astrologie als Opening tot Zielsevolutie

“WAAROM BEN IK HIER, WAAROM DIT LEVEN, WAT IS DE ZIN ERVAN?”

 Deze vragen wordt het meest gesteld door mijn cliënten. En het zijn déze vragen die ik in mijn vroegere toepassingen van de Astrologie niet kon beantwoorden.

Totdat ik in aanraking kwam met de Evolutionaire Astrologie (EA).

 De EA-methode verheldert de unieke individuele aard van de Ziel, de weg die is afgelegd en de ervaringen die zijn opgedaan: het verleden heeft geleid tot het huidige leven.

Tegelijkertijd biedt de methode inzicht in de weg naar heling en verdere evolutie van de Ziel: de intentie voor toekomstige groei. 

Het uitgangspunt is de drang naar Evolutie die in iedere Ziel aanwezig is, gesymboliseerd door Archetype Pluto.  De Ziel gaat ‘op reis’ door de levens heen om alle verlangens te ervaren die hem uiteindelijk gescheiden houden van terugkeer naar de Bron. Traumatische gebeurtenissen op fysiek, emotioneel, mentaal én spiritueel gebied kunnen naar boven komen en geheeld worden.

De Radix toont de start van het huidige leven

EA uit van de Natuurlijke Wetten.

 Vanaf mijn veertigste ben ik gaan zoeken naar de achterliggende thema’s van mijn eigen levensverhaal. Via de Bio-energetica kwam ik vanzelfsprekend terecht bij de Jungiaanse psychologie en Karen Hamaker. De volgende stap naar Psychologische Astrologie was voorspelbaar. 

Toch vond ik hier niet de antwoorden op mijn eigen zoektocht. Ik was wel op de ‘goede’ weg maar nog niet op de juiste. De omwegen via Structurele Astrologie (gecertificeerd) en Esoterische astrologie (Alan Oken, 3 jaar) leidden mij naar de PLUTO SCHOOL van Marc Jones waar ik in 2016 afstudeerde in de ‘Evolutionairy Astrology and Counseling Skills for Astrologers’: voor mij de juiste weg, bestemming bereikt.

 Ik wil in deze lezing/workshop de opbouw van de methode laten zien en de toepassing zodat iedereen in de eigen horoscoop zijn of haar eigen Weg kan volgen.

Ik hoop dat hiermee interesse gewekt is.

http://www.deoopeningtot.nl  

Dinsdagavond 19 april, inloop vanaf 19.45 uur Bij de ‘Oude Drogisterij”  Lage der A 4 

Leden gratis Niet leden € 15,-

Vedische Astrologie

Vedische Astrologie wordt al vele duizenden jaren beoefend en wordt langzamerhand meer en meer bekend in onze Westerse wereld. Jyotish oftewel Vedische Astrologie is een van de zes Vedāñga’s, de aan de Veda’s gerelateerde werken die een praktische toepassing geven van de filosofische principes die in de Veda’s zijn verwoord. Jyotish - dat licht betekent - is de toepassing op de gebieden die wij nu astronomie en astrologie noemen. Alle licht in het universum komt immers van de sterren. Jyotish kent een aantal stromingen zoals bijvoorbeeld Pārāśara en Jaimini. De meeste klassieke werken zijn zo’n 2.000 tot 1.500 jaar geleden opgeschreven en vormen tot op de dag van vandaag een uiterst belangrijke bron voor een professionele toepassing van Jyotish. Hét standaard werk daarbij is de Bṛhat Pārāśara Hora Śāstra, die wel de Bijbel van de Vedische Astrologie wordt genoemd. 

 In de lezing zal enige historie en achtergrond van de Vedische Astrologie verteld worden, inclusief de belangrijke rol van het Sanskriet. Verder zullen we ingaan op de belangrijkste elementen, zoals planeten, huizen enzovoorts, én aangeven wat de belangrijkste verschillen zijn met de Westerse Astrologie, bijvoorbeeld met betrekking tot de rol van de Maan. We geven enkele praktische voorbeelden ter illustratie en zullen enkele praktische oefeningen doen. Verder zullen we enkele bijzondere en unieke ervaringen vertellen die we mee hebben gemaakt op onze studiereizen in India. 

 

Jan Willem van Doorn

 studeerde wis- en natuurkunde, econometrie en sterrenkunde in Amsterdam en Delft. Daarna heeft hij gewerkt in de informatie- en communicatietechnologie en leiding gegeven aan wereldwijde integratie programma’s. Vanaf zijn jeugd is hij geïnteresseerd in de Oosterse filosofie en wetenschappen. Dat heeft geleid tot een intensieve studie van de Vedische traditie, met name Advaita Vedanta, Sanskriet, Vedische Wiskunde en Vedische Astrologie. Hij geeft leiding aan het Instituut voor Vedische Studies, waar momenteel ruim 70 studenten de leergang Vedische Astrologie volgen. 

 Dinsdagavond 15 maart    Vereniging Werkavond: Neptunus

Het is maart 2022, een tijd, waarin het 12de principe ( Vissen, Neptunus) ruim vertegenwoordigd is in de kosmische constellaties. (Zon, Jupiter en Neptunus)

Alweer sinds 2012 loopt de planeet Neptunus door zijn eigen teken Vissen. Tot 2026 gaat dat nog duren. Een energie, waar we inmiddels dus aardig vertrouwd mee zijn. (oja? En hoe dan?)

De vorige keer dat Neptunus door Vissen liep was van 1848 -1862, dus daar hebben we geen bewuste herinnering aan.

Dit jaar is ook Jupiter, (de oude heerser van Vissen) bij Vissen en Neptunus op bezoek!  Jupiter  zou die Vissen energie wel eens kunnen uitvergroten en benadrukken, waardoor we ons er meer bewust van kunnen worden.( merk jij daar wat van…?)

Nu ook nog de Zon deze samenwerking komt verlichten leek ons dat een prima tijd om met elkaar te onderzoeken en brainstormen, waar dit alles over gaat en hoe we dit ervaren.


Het plan is om voor de pauze een en ander over Neptunus en het twaalfde principe te vertellen en misschien ook wel te ervaren.

Na de pauze kunnen we dan allemaal meer persoonlijk op onderzoek gaan met eigen horoscoop. Waar staat Neptunus in jouw horoscoop? In welk huis valt het teken Vissen? Welk teken valt in je twaalfde huis?


Kortom veel vragen en misschien gaat er wel ergens een kwartje vallen.. 


Engelien en Magda


Leestips:

Maurice Fernandez; Neptunus

Liz Greene; De Buitenplaneten

Marilyn Waram; Neptunus

Karen Hamaker: Het twaalfde huis

Tracy Marks: Maan Pluto en Neptunus


Liz Hathway Trends en toekomst in het licht van de planeten

 Een Zoom-lezing op dinsdagavond 15 februari 19.45 - 22.30 Leden: gratis     niet leden: €10,00

Het Nieuwe Decennium: de 2020’s 

De conjunctie van Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 (in de eerste graad van de Waterman) luidde de klok voor een nieuwe decennium. In de komende jaren, verlaat Pluto het aarde teken Steenbok (eerste overstap op 23 maart, 2023), loopt Neptunus over het Ram-punt (30 maart 2025) en begint Uranus (vanaf 7 juli, 2025), door Tweelingen te lopen. 

Wat de buitenplaneten betreft, laten we water en aarde achter ons; de nadruk komt nu op de positieve, mannelijke elementen lucht en vuur te liggen. Even brainstormen? Als ik aan vuur/lucht denk, dan kom ik uit op nieuwe wellicht controversieële ideeën, innovatie, technische ontwikkelingen, ‘space travel’, communicatie systemen, ‘big data’ gebruik en misbruik, samenwerkingen (of pogingen daartoe) en zeker na de covid lock-downs, meer persoonlijke vrijheid. 

Er is zoveel om over te praten, want we mogen ook niet de VS vergeten, die klaar staat voor hun eerste Pluto terugkeer!  Dit wordt een eventvol decennium, denk o.a. aan de mooie Uranus/Pluto driehoek in 2026, en wellicht een grote ‘showdown? in 2029, als Saturnus in Stier haaks op Pluto komt te staan. Je ziet het, er is meer dan genoeg stof om over na te denken. 

 Een lezing met een uitnodiging voor een open discussie!


Liz Hathway is astroloog in hart en nieren. Liz heeft een Masters (with distinction) in Cultural Astronomy & Astrology from the University of Wales, Lampeter, is diploma houder van de Faculty of Astrological Studies, London, en heeft haar diploma uurhoek astrologie van de John Frawley school. Liz heeft haar praktijk in Amsterdam. Voor informatie email Liz: hathway77@hotmail.com
Dinsdagavond 16 november   19.45 - 22.30 Michael de Baker 

Zoom -lezing       Transits & Progressies in de  Evolutionaire Astrologie 

Leden: gratis     niet leden: €10,00

Transits & Secundaire Progressies in de Evolutionaire Astrologie

Het uitgangspunt in de evolutionaire astrologie is dat de ziel thematisch werkt in het verloop van een veelheid aan levens. Daartoe creëert zij een eindige persoonlijkhied, d.w.z een ´ik´, een persoonlijkheid, die dient als vehikel voor het leren van zielslessen. Aan het eind van een leven, wanneer dat vehikel ophoudt te bestaan, neemt de ziel de geleerde en niet-geleerde lessen in zich op en bouwt op basis daarvan in de bardo, in het Leven tussen Levens, aan het ontwerp voor een nieuw, eindig leven dat zichzelf opniew ´ik´ zal noemen.

Dit is de theorie. Zelden zijn we in de gelegenheid om te zien hoe bepaalde gebeurtenissen in het leven van iemand meehelpen aan het leren van zekere lessen die zielevolutie bevorderen.

De bedoeling van deze lezing is om met het publiek te delen hoe in het leven van Prince Harry de gebeurtenissen van begin 2020, toen hij officieel afstand nam van zijn verplichtingen als lid van het Britse koningshuis,  een thema aanpakten waar de ziel al heel lang mee onder zijn arm liep en op wilde lossen. 


Michael de Baker

Afgestuurd en gediplomeerd aan de Pluto School van Mark Jones, leid ik studenten uit de hele wereld op tot therapeutisch evolutionair astroloog aan de EA School Online. De therapeutische toepassing van de evolutionaire astrologie staat nog in de kinderschoenen maar heeft de laatste jaren grote stappen vooruit gezet. Nog grotere stappen zullen in de komende jaren genomen worden. 

Naast mijn werk als leraar aan de school, heb ik een levendige praktijk als evolutionair astroloog en regressie therapeut. Boeken schrijven over de evolutionaire astrologie is mijn passie. Tot op heden zijn er twee gepubliceerd: Intercepted Signs: Encoded Messages from the Soul, en Chiron: Trauma Key. (Beide verkriijgbaar op amazon.de) Ik woon en werk in Zuid-Spanje, in een klein dorp even buiten Granada, de stad van de granaatappel en het Alhambra.  


Dinsdagavond 16 november   19.45 - 22.30 Michael de Baker 

Zoom -lezing       Transits & Progressies in de  Evolutionaire Astrologie 

Leden: gratis     niet leden: €10,00

Transits & Secundaire Progressies in de Evolutionaire Astrologie

Het uitgangspunt in de evolutionaire astrologie is dat de ziel thematisch werkt in het verloop van een veelheid aan levens. Daartoe creëert zij een eindige persoonlijkhied, d.w.z een ´ik´, een persoonlijkheid, die dient als vehikel voor het leren van zielslessen. Aan het eind van een leven, wanneer dat vehikel ophoudt te bestaan, neemt de ziel de geleerde en niet-geleerde lessen in zich op en bouwt op basis daarvan in de bardo, in het Leven tussen Levens, aan het ontwerp voor een nieuw, eindig leven dat zichzelf opniew ´ik´ zal noemen.

Dit is de theorie. Zelden zijn we in de gelegenheid om te zien hoe bepaalde gebeurtenissen in het leven van iemand meehelpen aan het leren van zekere lessen die zielevolutie bevorderen.

De bedoeling van deze lezing is om met het publiek te delen hoe in het leven van Prince Harry de gebeurtenissen van begin 2020, toen hij officieel afstand nam van zijn verplichtingen als lid van het Britse koningshuis,  een thema aanpakten waar de ziel al heel lang mee onder zijn arm liep en op wilde lossen. 


Michael de Baker

Afgestuurd en gediplomeerd aan de Pluto School van Mark Jones, leid ik studenten uit de hele wereld op tot therapeutisch evolutionair astroloog aan de EA School Online. De therapeutische toepassing van de evolutionaire astrologie staat nog in de kinderschoenen maar heeft de laatste jaren grote stappen vooruit gezet. Nog grotere stappen zullen in de komende jaren genomen worden. 

Naast mijn werk als leraar aan de school, heb ik een levendige praktijk als evolutionair astroloog en regressie therapeut. Boeken schrijven over de evolutionaire astrologie is mijn passie. Tot op heden zijn er twee gepubliceerd: Intercepted Signs: Encoded Messages from the Soul, en Chiron: Trauma Key. (Beide verkriijgbaar op amazon.de) Ik woon en werk in Zuid-Spanje, in een klein dorp even buiten Granada, de stad van de granaatappel en het Alhambra.