2017-2018

   Like ons!  

Het seizoen 2017-2018 zit er weer op. Op de derde dinsdag van september, op Prinsjesdag de 18e begint seizoen 41 met de Algemene Ledenvergadering de A.L.V..

Hier wordt onder andere het programma voor 2018-2019 gepresenteerd. Wat uiterlijk op 1 oktober hier op de website zal verschijnen.

Een fijne zomer voor iedereen! 

Hieronder het programma van afgelopen seizoen.

Jaarprogramma 2017-2018

Dinsdag 24 oktober               Tineke Boogaarts               Lezing: Lunaren en Solaren

Zondag 19 november            Mary van Belzen                Lezing: Astrologie en Coaching

Dinsdag 19 december           Vereniging                          Diner:   Keltisch Astrotafelen 

Dinsdag 16 januari                 Nel Helder                         Lezing: Een levend horoscoop verhaal 

Dinsdag 20 februari               Engelien Hanzens             Lezing: Progressies, het script van je leven 

Zondag 18 maart                   Truus van Leeuwen           Lezing: Systemische astrologie

Zaterdag 24 maart                 Vereniging                                      Open dag bij de Yantra

Zaterdag 14 april              Ster vh Noorden/Vereniging    Opstellingendag:  Pluto-Saturnus conjunctie 

Zondag 22 april                     Hans Planje                        Lezing: Jupiter, Saturnus en Pluto in 2020 

Zondag 13 mei                      Michael de Baker                Lezing: De Pluto in Steenbok generatie

Zondag 27 Mei                       40 jarig Jubileum!        

Dinsdag 19 juni                      Vereniging                                       Open Podium Astrologie

Op 17 mei bestaat de VVANN precies 40 jaar!

Daarom staat er een astrofeestje gepland voor 27 mei 2018.

Voor alle mensen die ooit lid zijn geweest van de vereniging.

40 jaar VVANN

Bij Edanz, van Oldebarneveltlaan 6 in Groningen 

Programma:

14:00 uur Ontvangst met persoonlijke noot

14:30 uur Een astrologische boom

15:30 uur Pauze

16:00 uur De dierenriem komt tot leven

17:30 uur afronding

Laat even weten of je komt via secretariaat, liefst voor 25 mei. 

Zondag  13 mei  13.30 tot 16.00 uur     Michael De Baker  Lezing: De Pluto in Steenbok generatie. 

 Leden : gratis     niet leden: €10,00

De Pluto in Steenbok generatie. Wat komen deze zielen hier doen?Tijdens deze lezing onthul ik belangrijke inzichten in de betekenis van de huidige Pluto transit die, na de zuidknoop van Jupiter, haar eigen zuidknoop en vervolgens de zuidknoop van Saturnus aangedaan te hebben, een nieuwe synodische cyclus begint met Saturnus (januari 2020). 

Na een overzicht van de Astrologische Tijdperken en een bespreking van de overgang van matriarchale naar patriarchale samenlevingsverbanden 6,580 jaar voor Christus, laat ik zien waarom iedereen die op dit moment op de aarde rondloopt de zuidknoop van Jupiter, de zuidknoop van Saturnus en de zuidknoop van Pluto in Steenbok heeft en de noordknoop van die drie in Kreeft. 

Vervolgens bespreek ik de implicaties die de huidige Pluto transits hebben voor de overgang van een patriarchaal, wederzijds uitsluitend en onderdrukkend collectief bewustzijn (Steenbok) naar een matriarchaal, wederzijds insluitend, beschermend en verzorgend collectief bewustzijn (Kreeft) in de huidige overgang van het Vissen-Maagd naar het Waterman-Leeuw tijdperk. 

Ik sluit de lezing af met een Casus bespreking van een Pluto in Steenbok ziel – een kind van nog geen jaar oud wiens ouders een consult aanvroegen met een hoogst merkwaardige hulpvraag - zodat we kunnen zien hoe de collectieve kwesties die ons allemaal raken tevens een hoogst individuele toepassing en uitwerking hebben. 

Michael De Baker

Is evolutionair astroloog en regressietherapeut en Geboren te Baarn, 1957. Aanvankelijk opgeleid als muziekpedagoog, orthopedagoog, leraar Engels en regressietherapeut, ben ik vanaf midden jaren negentig in toenemende mate de astrologie in mijn werk gaan betrekken. Mijn status als autodidact astroloog hield op toen ik bij Mark Jones, leerling van Jeffrey Green, afstudeerde als evolutionair astroloog aan zijn Pluto School. Kort daarna ben ik in Nederland begonnen met het verzorgen van cursussen evolutionaire astrologie, hetgeen is uitgemond in de STHEAN als beroepsopleiding.

Mijn spirituele ontwikkeling is beïnvloed door het Taoïsme, het Boeddhisme, door Paramahansa Yogananda, Jiddu Krishnamurti en vele anderen.

Michael de Baker is docent aan de School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland, STHEAN

Zondag  22 april 13.30 tot 16.00 uur    Hans Planje     Lezing: Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbok

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbokZo'n 10 jaar geleden kwam Pluto het teken steenbok binnen en in korte tijd werden de gevolgen daarvan zichtbaar. We hebben een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis zien ontstaan: een kredietcrisis met omgevallen banken en failliete landen, een Arabische Lente en het ontstaan van IS, vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal voortekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren. 

Saturnus heeft de taak te hervormen en zijn intrede in steenbok afgelopen december kunnen we zien als een opmaat voor de naderende conjunctie in 2020. In dat jaar zal ook Jupiter deel gaan uitmaken van deze conjunctie, zodat een drievoudige conjunctie ontstaat: Saturnus-Pluto, drie keer Jupiter-Pluto en als toetje Jupiter-Saturnus, en dat binnen een jaar tijd!

Een belangrijke fase in de tijd tot de conjunctie is de maand april 2018. Op 2 april maakt Mars een conjunctie met Saturnus en op 26 april met Pluto. 

Op 14 april staat Mars precies op het midpunt van Saturnus en Pluto en maakt met beide een conjunctie. Mars staat dan in het Zwarte Maangebied en die valt in zijn geheel tussen Saturnus en Pluto in deze periode.

Om een idee te krijgen van de energie van de grote conjunctie in 2020, wil ik met jullie eerst de geschiedenis induiken en een kijkje nemen naar voorgaande vergelijkbare constellaties, om vervolgens een blik in de toekomst te werpen en een beeld te vormen van de komende conjuncties van 2020.

Hans Planje

Als astroloog, opsteller en coach werk ik op mijn eigen manier met individuen, groepen en teams. Daarbij is het uitgangspunt van mijn werken ervaringsgericht en praktisch. Voor mij is astrologie een prachtig instrument als gids door het leven. In mijn werk combineer ik astrologie met psychodrama, met coaching en met familieopstellingen, waarvan planeet- en horoscoopopstellingen zijn afgeleid. 

In het coachen van mensen en organisaties ben ik altijd weer gefascineerd, hoe astrologie als universele taal het mogelijk maakt, ontwikkelingen en processen uiterst helder en doelmatig te ondersteunen.

www.hansplanje.nl

Zaterdag 14 april 10.00 tot 16.00 uur  Opstellingendag:  Pluto-Saturnus conjunctie 

Deze dag wordt georganiseerd door De Ster van het Noorden in samenwerking met de VVANN.

Let op andere locatie! Theehuis Bellefleur, Boskwei 6 in Siegerswoude.

Opgave via secretariaat.

Kosten; leden €15,- , niet-leden € 25,-

Pluto loopt sinds 2008 in de Steenbok. Dit hebben we kunnen merken aan dat er veel aan het veranderen is binnen de bestaande structuren. Sinds december 2017 is Saturnus ook de Steenbok binnengegaan en zal daar de komende jaren verblijven. Beide planeten hebben te maken met gezag en autoriteit; het thema wordt hierdoor versterkt. In 2020 zullen ze conjunct staan. 

Mars loopt sinds 17 maart ook in de Steenbok en kan hier iets gaan aansteken. Mars staat dan in het  zwarte-maan kanaal. 

We hebben deze dag gepland op het moment dat Mars op het midpunt van Saturnus en Pluto staat. 

Het programma van de dag zal er ongeveer als volgt uitzien:

  - We beginnen met het verkennen van het thema en de betrokken planeten; Pluto en Saturnus, Mars en de Zwarte Maan.  En ook Jupiter zal een rol vervullen bij de komende conjunctie.

  - Daarna gaan we het thema onderzoeken door een  opstelling te doen met de diverse betrokken inhouden.

  - ’s Middags gaan we kijken waar de opstelling mensen persoonlijk geraakt heeft aan de hand van de eigen horoscopen.

 Dit is een activiteit naar aanleiding van een initiatief van Hans Planje die op diverse plaatsen een oproep heeft gedaan om dit thema te verkennen. 

Op zondag 22 april komt Hans Planje bij de VVANN een vervolg geven aan dit thema. Hij zal ook bij de opstellingendag aanwezig zijn.

Landelijke Dag van de Professionele Astrologie

Zaterdag 24 Maart Van 12.00 tot 16.00 uur 

Yantra Oude Ebbingestraat 61 Groningen 

Consulten zijn gratis!

In 2013 werd voor het eerst een landelijke dag van de astrologie georganiseerd. Een historische dag voor de astrologie, in Nederland in ieder geval. De VVANN heeft in samenwerking met de bibliotheek een middag georganiseerd met lezingen en het geven van gratis consulten, dit was een groot succes. In daaropvolgende jaren  kwam er een vervolg zodat we nu alweer toe zijn aan de zesde editie! Op 24 maart 2018 is iedereen weer welkom om zijn of haar vragen voor te leggen aan de astrologen van de VVANN. Deze keer niet in de bibliotheek, maar bij de Yantra.

www.yantra.nl

Consulten

Consulten zijn van 12.00 tot 16.00 uur, opgave is niet nodig, wel is het begin van de middag veelal rustiger. Voor een volledige horoscoop is je geboortetijd en plaats nodig, (eventueel kan het ook zonder). Een consult duurt ongeveer een half uur.

  

Deze middag wordt georganiseerd in het kader van de Landelijke Dag van de Professionele astrologie

Zondag  18 maart     13.30 tot 16.00 uur         Truus van Leeuwen    Middaglezing: Systemische astrologie   

Leden: gratis     niet leden: €10,00

Systemische astrologieSystemische astrologie is een homogene samenvoeging van systemisch werk, traumawerk en astrologie. Op een astrologisch veld loop je vanaf de ascendant door alle huizen van de horoscoop. In ieder huis bekijk je wat je tegenkomt. Met behulp van systemisch werk – familieopstellingen e.d. – kijken we waar we ruimte kunnen creëren om de obstakels die zich aandienen op een rustige manier een plaats te geven. Ik werk oplossingsgericht.

Wat heeft de cliënt nodig? Wat is mogelijk? 

Door de symbolen, die de cliënt zelf uitzoekt en omschrijft, op het veld een plaats te geven, krijgt de cliënt de kans om via een helicopterview naar zijn eigen situatie te kijken. Je kunt zo op een voor de cliënt veilige manier werken aan de problemen die zich voor doen. 

Deze middag geef ik een PowerPoint presentatie over de basisprincipes van het systemisch werk. Een tweede presentatie laat zien hoe de combinatie van de drie ‘instrumenten’ in de praktijk werkt. Als er nog tijd over is, zal ik het ‘spel’ - dat geen spelletje is - demonstreren aan de hand van de horoscoop van een van de aanwezigen. 

Truus van Leeuwen

Naast mijn baan als directiesecretaresse en vertrouwenspersoon bij een keramisch bedrijf in Zuid-Limburg begon ik eind 1997 mijn astrologische opleidingstraject bij Myrna Mann in Hasselt: 30 lessen volgens de traditionele opzet, dus zelf de horoscoop berekenen en tekenen. Een boeiende ‘hobby’.

De OTA heb ik bij Dré Aukes gedaan in Rijen NB, gevolgd door ongeveer 6 jaar Hellenistische astrologie bij Martien Hermes in Zeist en Hellen Vos in Schiedam. Momenteel ben ik in opleiding bij Michael de Baker om de evolutionaire astrologie eigen te maken.

Door dit astrologische traject heen loopt mijn opleidingsgeschiedenis met betrekking tot systemisch werk. Geboeid door het effect van opstellingen heb ik de opleidingen ‘Familieopstellingen’ en ‘Traumawerk’ gevolgd bij het NTI-NLP in Limmen. Ik ben aangesloten bij het Gilde aldaar.

Via workshops in Limmen kwam ik in contact met Daan van Kampenhout. Bij hem volgde ik de opleiding ‘Systemic Rituals’ en woonde ik o.a. de weekenden in Amsterdam bij met het thema ‘Banden met Nederlands-Indië’. Hij heeft veel invloed op mijn manier van werken.

In mijn praktijk, De Brug – Praktijk voor Levenskunst, werkte ik in eerste instantie alleen met systemisch werk en traumawerk. Astrologie zag ik nog altijd als ‘hobby’. Dankzij de medewerking van mijn cliënten kon ik steeds vaker verstrikkingen en obstakels herkennen in de horoscopen van mijn cliënten én hen handvatten aanreiken. Zo heb ik systemisch werk en astrologie kunnen vormen tot één geheel. Traumawerk is een belangrijke toevoeging. Ik geef les in astrologie en systemisch werk en geef trainingen in het werken met systemische astrologie.

Truus van Leeuwen  6-8-1947 Enkhuizen 07:10 uur [ASC 3°30’ Maagd]

www.systemische-astrologie.nl

Dinsdag 20 februari    19.45 uur    Engelien Hanzens          Lezing: Progressies, het script van je leven

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Progressies, het script van je leven

Onze horoscoop te leren kennen is al complex genoeg, een taak waar je mijns inziens je leven lang mee bezig kunt zijn.

De transits zijn nog redelijk te volgen, je kunt de transiterende planeten zien als voorbijgangers of bezoekers door de huizen van de horoscoop, inclusief hun bewoners.

Maar hoe gaan we om met de primaire en secundaire directies? En wat zijn het nu eigenlijk?

Zon en Maan in teken en huis  zijn nog te volgen, maar retrogradegang en zelfconjuncties, of het vol worden van radixaspecten, tja. En daarbij, hoe gaan we om met de combinatie van de vier bovenstaande onderdelen; radix, transits en directies?

Het vraagt in elk geval een steeds grotere bewustwording van het zelf.

Ik wil jullie deze avond proberen mee te geven hoe je steeds meer in contact kunt komen met je eigen horoscoop en dus met jezelf, waardoor je de transits en directies kunt zien als ervaringen waardoor je jezelf steeds beter leert kennen, alle facetten en lagen van de diverse planeten in jezelf steeds beter leert kennen. Een vicieuze cirkel, maar dan de goede kant op. Een steeds doorgaande beweging van allerlei cycli, die in deze ogenschijnlijke chaos toch duidelijk een patroon laten zien. 

Engelien Hanzens

Hoe meer ik me in de astrologie en in mijn horoscoop verdiep hoe meer ik onder de indruk raak van de grote samenhang der bewegingen. Van het grotere plan.

Hoe meer ik me voor dit plan open stel, hoe meer ik me daardoor gedragen voel. Dat ik moeilijkheden werkelijk heb leren ervaren als aanzetten tot het steeds verder ontwikkelen van mezelf.

Begonnen met een cursus bij Halbe van de Velde, heb ik 15 jaar later de opleiding bij Aurinko gevolgd. Ik heb lesgegeven bij de opleiding De Diamant, Ik heb cursussen medische spirituele, en evolutionaire astrologie gevolgd wat heeft geleid tot de astroloog die ik nu ben.

Van verlegen cursist, (ja sorry, ik doe aan astrologie) ben uitgegroeid naar de astroloog die haar eigen centrum net geopend heeft. En nog steeds valt er zoveel te leren…..

www.engelienhanzens.nl

Dinsdag 16 januari   19.45 uur   Nel Helder        Lezing: Een levend  horoscoopverhaal

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Horoscoopbespreking van een persoon met een uitzonderlijk levensverhaal

Het maken van onderstaande horoscoop en de bespreking hiervan bracht mij op het idee een verzoek te doen of het levensverhaal aan de hand van de horoscoop besproken kon worden bij de vereniging en dat viel in goede aarde.

De geboortegegevens van JH zijn:

13 mei 1953

5.45u te Bakkum

Voor de pauze gaan we al of niet voorbereid met elkaar de horoscoop bespreken, waarbij er vragen gesteld kunnen worden aan onze eregast. Deze zal naar eer en geweten antwoorden en daarbij rekening houden, dat niet het hele verhaal verteld gaat worden,dat komt na de pauze. Onze gast heeft vaker levenslezingen gehouden en heeft hierbij goede ervaringen. Uiteraard zijn wij astrologisch mans genoeg om de goede vragen te stellen, die gericht zijn op inzicht, niet op raden.

Tijdens de pauze is het natuurlijk ook niet de bedoeling om stiekem te achterhalen, wat onze gast nu zo bijzonder maakt, we mogen wel vriendelijk lachen en over het weer praten natuurlijk.Na de pauze wordt er nog een horoscoop uitgedeeld van een hele bijzondere 'ervaring' van de 13e mei geborene: wat gaan we hierin vinden?

Dit zal niet zoveel tijd in beslag nemen, aangezien het verhaal verteld mag worden. Ja goed gezien, de tweelingen ascendant zal staan te popelen om van wal te steken. Afrondend zullen we het nog herleiden naar de horoscoop, waarna de vragen gesteld kunnen worden aan de ervaringen van onze eregast.

Graag tot ziens op dinsdag 16 januari. 

Dinsdagavond 19 december om 18.00 uur    Keltisch Astrotafelen 

Eigen bijdrage: € 5,- voor leden   Niet leden € 10,-

Let op! Opgave t.m. 14 december ivm eten via het secretariaat  Tel.0595-571066.

Astrotafelen met een knipoog naar de Kelten

 

Midwinterfeest, winterzonnewende, Joel, Kerst… allemaal woorden en begrippen, die gaan over een bijzonder moment in de jaarcyclus. Een moment, dat gevierd wil worden. 

En natuurlijk doet de mensheid dat al eeuwen/ millennia lang, zeker hier in deze streken, waar de winterse duisternis dan zo duidelijk zichtbaar en voelbaar is.

Wat is er nodig om te zorgen dat het licht en de groei en de vruchtbaarheid weer terug zullen komen..?

 

Vanavond gaan we dit bijzondere moment van het jaar vieren met de blik gericht op onze verre voorouders, de Kelten.

Wie waren dat eigenlijk? Wat weten we nog van hun cultuur en van de astrologie, die ze gebruikten? Herkennen we daar nog iets in?  We gaan er mee spelen. Wellicht kunnen we een tipje van de sluiers oplichten…

En ondertussen genieten van een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Vieren gaat nu eenmaal goed samen met eten en drinken…

 

Allen welkom!

 

De lezing met Mary van Belzen was afgelast voor deze datum. We hopen ooit een nieuwe datum te vinden.

Zondag  19 november  13.30 tot 16.00 uur    Mary van Belzen                Middaglezing: Ontdek je Zielsmissie

Leden: gratis     niet leden: €10,00

We gaan het vandaag hebben over het ontdekken van je Zielsmissie.

De belangrijkste dingen die je moet weten als je het gevoel hebt dat je aan het dolen bent en richting mist in je leven.

Het is een groot thema die ik vaak tegenkom in mijn praktijk: mensen die niet weten welke richting ze op willen met hun leven.

Voor mij is het zo ontzettend herkenbaar!

Ik ben voor mijn gevoel jarenlang op zoek geweest naar zingeving, naar een duidelijke visie en een doel.

Ik had allerlei plannen en ideeën, maar ik zette nooit door.

Soms had ik het gevoel dat iedereen wist welke kant hij op wilde met zijn leven, behalve ik.

Zo ben ik gestart in 2000 met mijn praktijk, maar ik hield het op een laag pitje, ik hield het klein.

Ik deed het ernaast, naast mijn werk in loondienst.

Eigenlijk hield ik me klein.

Dat vond ik wel zo veilig.

Ik heb de afgelopen 16 jaar zo veel mensen begeleid door middel van coaching op basis van astrologie. Hierdoor heb ik veel geleerd over dit onderwerp en aangezien het nu voor veel mensen een grote vraag is en zoekende zijn naar: "Wat is nu het doel in mijn leven en waar ben ik nou echt goed in."

Ik wist het van binnen wel, maar ik zette niet door, ik miste de overtuiging. Maar ik weet al jaren dat ik een grote passie heb voor astrologie en mensen helpen om zielsmissie te helpen ontdekken zodat ze het werk kunnen doen wat ze het allerliefste doen. Doen waarvoor je in de wieg bent gelegd. Doen waar je gelukkig van wordt.

Maar pas 8 jaar geleden sinds 2009 heb ik voor mezelf gekozen en ben ik officieel ingeschreven bij de kvk en ben ik eindelijk mijn eigen werk gaan doen en mijn werk gaan delen met mensen via een blog.

9 jaar lang stopte ik mijn dromen keer op keer in de kast.

En dat zie ik ook terug bij veel van mijn klanten. Als ik doorvraag weten ze vaak wel wat ze willen.

Ze willen eigenlijk voor zichzelf beginnen.

Het liefste een eigen praktijk starten.

Als ik diep in mijn hart kijk, zou ik het liefste ....…

Ik zou het allerliefste met ..... willen werken, daar word ik zo gelukkig van…

Maar waarom doen ze het dan niet?

Om precies dezelfde redenen als dat ik 9 jaar lang in de “kast” heb gezeten:

Angst en beperkende overtuigingen.

'Ja maar'

Hoor ik mensen zeggen.

De 'ja Maars' komen naar voren:

Ik ben niet goed genoeg.

Ik kan geen geld verdienen met wat ik het liefste wil doen. Een creatief talent is meer een “hobby,” er moet toch brood op de plank komen.

Laat ik maar een “gewoon” beroep gaan uitoefenen, want dit gaat nooit wat worden.

Wie ben ik dat ik mensen wat te leren heb?

Er zijn al zoveel astrologen, coaches en therapeuten.

Wie ben ik nou eigenlijk?

En wat kan ik nu helemaal?

Wie zit er nu op mij te wachten?

'Ja Maar' is vandaag niet!

Wat is er voor nodig om je zielsmissie te ontdekken en te manifesteren?

Dat vraagt om moed om keuzes te maken.

Begin vandaag nog!

groetjes,

Mary van Belzen

www.astro-essence.nl

Astro-Essence begeleid coaches, therapeuten en andere dienstverleners om hun ongebruikte talenten en zielsmissie te ontdekken, zodat zij die in kunnen zetten als zelfstandige professional.

Dinsdag 24 oktober  Van 19.45 tot 22.30 uur           Tineke Boogaarts          Lezing: Lunaren en Solaren

Leden: gratis     niet leden: €10,00

Lunaren en SolarenHet was in mijn Solaarjaar in 2012 dat een Kreeft-Ascendant de kleur bepaalde voor mijn leven van dat moment. In dat jaar kwam de Lunaar als astrologisch fenomeen voorbij en veranderde mijn dagelijkse gang van zaken. Dat was ook het jaar dat mijn moeder naar een verzorgingstehuis ging en daar de overgang maakte naar die andere staat van ‘zijn’. Voor astrologen is het niet zo verwonderlijk dat dit juist gebeurt met Kreeft op de Ascendant, want die heeft met de Maan te maken en dus ook met het moederthema. Het werd een wonderlijke mengeling van Maan en Moeder en leidde naar een boek dat ik eigenlijk nooit van plan was om te schrijven.

Het lot was mij welgezind en een groep van 40 mensen heeft meegedaan in dit project, zodat het echt een verhaal werd dat in de praktijk geboren werd. We hebben een jaar lang onze Lunaren gevolgd en ik heb alle gegevens verzameld en verwerkt in het boek Lunaren. 

Nu in 2017 is er een begin gemaakt met een vervolg en het accent ligt nu op de Ascendant, waarbij de Solaar ook een hoofdrol krijgt. Want elke jaar hebben we een andere Ascendant en krijgen we een kans om dat deel ook eens naar voren te schuiven. Het is weer een project waar anderen aan mee doen.

Tineke Boogaarts

Als astrologe sta ik al meer dan 20 jaar op met de passie voor de planeten. Ik ben vooral praktisch ingesteld en mijn studie in de ortho-pedagogiek, alsmede mijn ervaring in het onderwijs (kleuterleidster en docent agologie) en mijn levenservaring sinds 1949 helpen mij om zaken breed te zien. Na de AstroParty, dat in 2005 het levenslicht zag, is hier nu mijn tweede kindje, het boek Lunaren , dat de wereld weer een beetje rijker mag maken. Op naar het derde.

 

Impressie Dag van de Astrologie 2016