2016-2017

   Like ons!  

Abonnement Nieuwsbrief Je kunt nu ook een Abonnement op alleen de Nieuwsbrief nemen zonder lidmaatschap voor €10,- per jaar. 

Nieuwsbrief

Jaarprogramma 2016-2017

Dinsdag 20 juni 19.45 uur     Open podium astrologie

Kosten; leden gratis, niet-leden € 4,00

De onderwerpen zijn dit jaar divers en het wederom meer dan waard om kennis van te nemen:

- Engelien zal e.e.a. vertellen over de horoscoop als proces n.a.v. een artikel van George Bode ,

- Nel gaat het hebben over ‘de actuele knopen’ ; een uiteenzetting over de eclips en huidige  knopen-as in Leeuw en Waterman ,

 -Jan Kuiper heeft aangekondigd ook nog wat liederen ten gehore te willen brengen..

- Machiel gaat het belang van het onderbelichtte onderwerp Midpunten over het voetlicht brengen ,

- Pieter ter vermaak een heuse astro-bingo organiseren , 

waarna als gezegd ook nog een boekenverkoop !

Midpunten 

We weten allemaal waarschijnlijk wel wat midpunten zijn en anders spreekt het bijna voor zich; het

precieze midden tussen twee planeten. Het belang van midpunten is waarschijnlijk minder bekend

en daarom zal Machiel ons daar wat over uit de doeken doen. Wat kun je ermee en hoe moet je er

mee omgaan.

De horoscoop als proces

In diverse boeken van astrologie wordt de cyclus van de dierenriem beschreven, o.a. in het

cursusboek van Halbe van der Velde en het boek van Dane Rudhyar: “Zonnetekens; de polsslag

van het leven”. Onlangs kwam Hyke Kloostra met een artikel van George Bode over

Bedrijfsastrologie. Ook hij gebruikt de cyclus van de dierenriem als leidraad bij het opzetten van

een bedrijf. Engelien was direct zeer geïnteresseerd en is dit gaan onderzoeken bij een aantal

mensen, wat tot een leuk resultaat leidde. Aan de hand van een voorbeeld zal zij jullie meenemen

in hoe zij hieraan vorm heeft gegeven.

"AstroBingo"

Deze avond spelen we gezellig twee rondes bingo en wel: AstroBingo! Ieder krijgt een kaartje met

astrologische symbolen of begrippen en dan is het afstrepen maar! We spelen eerst voor het

bovenste of onderste rijtje, dan voor het andere rijtje en ten slotte voor de volle kaart! En we

hebben leuke astrologische prijsjes voor de winnaars. En je weet het, wie een valse bingo heeft,

moet natuurlijk een liedje zingen!

Het wordt ongetwijfeld een leuk, luchtig en heel spannend avondje bingo spelen! Speels met de

sterren: AstroBingo bij AstroGroningen!"

 Dinsdag 16 mei  19.45 uur    Martien Hermes   Lezing ‘De hemel spreekt, maar in welk dialect?’

 Leden : gratis     niet leden: €10,00

‘De hemel spreekt, maar in welk dialect?’De Griekse wortels van ons astrologische jargon, sleutel tot astrologische paradigma’s

Griekse astrologen waren niet afhankelijk van vertalingen van astrologische teksten uit een andere taal. Ze bedachten en ontwikkelden zelf het jargon voor hun astrologie. Dat geldt niet voor de latere astrologische tradities, die moesten het hebben van vertalingen. En de bronteksten van,voor zover ik weet, àlle latere westerse astrologische tradities waren geschreven in het Grieks.

Onze huidige westerse astrologie is geworteld in het Latijn. Ons technische jargon is vaak vernederlandst Latijn. Het gaat dan om termen als ‘aspect’, ‘graad’, ‘cardinale tekens’ (afkomstig van ‘cardo’), hoektekens (echt waar? Een hoek in een ronde tekening J?), etc..

Het probleem is dat in (alle) vertaalde terminologie altijd iets verloren gaat. Het Griekse woord voor een astrologische term heeft vaak subtiele betekenislagen die weggefilterd worden in een vertaling ervan. Daarmee gaat iets verloren.

Het gevolg is dat de astrologische terminologie ontdaan wordt van betekenis. Neem het woord aspect. Dat is een zinledig woord geworden, omdat deze term geen enkele associatie oproept over wat het is of aanduidt. De Griekse woorden voor wat wij een aspect noemen roepen wel meteen betekenisassociaties op. Door woorden als ‘getuigenis’, ‘kijken naar’, ‘aanstaren’, ‘observeren’, ‘beschouwen’. Wij zeggen tegenwoordig ‘Venus aspecteert Jupiter’, hellenistische astrologen zeggen: ‘Venus getuigt aan/voor/over Jupiter’, of, ‘Venus observeert Jupiter’. Die terminologie suggereert iets inhoudelijks. Het roept associaties op over wat het betekent voor beide planeten, wat ze met elkaar doen. Associaties die het droge woord ‘aspecteren’ niet oproept.

Allerlei soortgelijke intrigerende woorden duiken op in de Griekse teksten. Wat te denken van de term ‘het roer’ voor de ascendant? Welke associaties roept dat allemaal op?

De bronteksten van de meeste latere westerse astrologische tradities waren geschreven in het Grieks. En de Griekse astrologie is de wortel van alle latere westerse astrologie. De Grieken ontwikkelden namelijk een compleet systeem van horoscoopduiding dat niet bestond in eerdere astrologische tradities (die van Mesopotamië en Egypte). Alle basiselementen van de horoscoopduiding die we nog steeds gebruiken werden voor het eerst bedacht, of overgenomen, en beschreven in de Griekse periode: tekens (zōidia), huizen, aspecten en nog veel meer.

Er is dus iets terug te winnen als we onderzoeken wat de oorspronkelijke betekenis is van de doelbewust geformuleerde en bedachte Griekse astrologische vaktermen.

Martien zal in deze lezing de basisprincipes van de horoscoopduiding en onderdelen van de horoscoop in een nieuw licht plaatsen met behulp van de etymologie van ons astrologische jargon. 

Dat jargon onthult de paradigma’s die de Griekse astrologen gebruikten om het mensenleven in kaart te brengen, met gebruikmaking van hun uitvinding: horoscopie. Het Griekse jargon duidt op een magisch, een alchemistisch, een grammaticaal, een juridisch en een nautisch paradigma. Allemaal beelden die helpen het mensenleven begrijpelijk te maken en de horoscooponderdelen toegankelijk. En de sleutel ertoe zijn de Griekse woorden voor de astrologische basiselementen.

 

Martien Hermes

Ik kwam in 1983 in aanraking met de wereld van de alternatieve geneeswijzen en ben gediplomeerd astroloog (NGPA getoetst, tegenwoordig AVN). Ik volgde mijn basisopleiding bij René Jelsma.

Ik geef sinds 1985 les in astrologie. Vanaf 1986 heb ik me uitgebreid beziggehouden met de Freudiaanse en Jungiaanse psychologie en cocounseling en de toepassing ervan in de astrologische praktijk.

Sinds 1994 ben ik intensief bezig met het onderzoek naar klassiek astrologische bronnen en geef

regelmatig lezingen en workshops over de inzichten die hieruit voortvloeien. Ik heb de cursus van Robert Zoller (foto rechts) gevolgd ‘Medieval astrology’.

Robert Zoller

Sinds 2003 ben ik me gaan verdiepen in het werk van Robert Schmidt, de man die de hellenistische astrologie restaureert en op de kaart heeft gezet.

In mei 2010 begon ik met het project dat ik ‘De herintroductie van het Lot in de astrologische expertise’ doopte. Het boek (2015) Bewegen en Bewogen worden. De terugkeer van het Lot in de Astrologie is er de concrete uitwerking van. Collega Jan Kampherbeek schreef er het volgende over: “Eerder schreef ik al dat ik dit een van de belangrijkste astrologische boeken vind die in Nederland zijn verschenen. Daar sta ik nog steeds achter.”

Martien was van 1998 tot 2004 (hoofd)redacteur en uitgever van Anima Astrologiæ, tijdschrift ter bevordering van traditioneel astrologische vakkennis in het Nederlands taalgebied.

Martien geeft consulten, cursussen, lezingen en workshops over klassieke astrologie in Nederland, België en Duitsland.

martienhermes.nl

 

Publicaties:

(1991) Astrologie als bevrijding en ontplooiing van jezelf. Driedelig cursus boek, co auteur Jérôme Korse.

(2007) Astrologie als ambacht, klassieke uurhoeksastrologie. Uitgeverij Synthese. ISBN 9789062710256. Daarin wordt de werkwijze toegelicht van drie middeleeuwse astrologen: Mâshâ’allâh (Messahalla, 770 - Ca. 815), Sahl Ibn Bishr (ca. 822 - 850) en Abû Ma’šhar (ca. 886).

(2008). Goede tijden, slechte tijden. Prognose met zodiakale Aphesis van het Pars Daimon. Moderne carrières en biografieën in beeld gebracht met Hellenistische Astrologie. Eigen beheer, Zeist.

(2013). Die Lebenslinie im Horoskop. Erkennen sie Ihren wichtigsen Lebensperioden und Ziele mit der klassischen Astrologie. Astronova verlag.

(2015) Bewegen en Bewogen worden. De terugkeer van het Lot in de Astrologie. Brave New Books

In voorbereiding.

(2016) Agir et Subir, Le retour du Destin en astrologie.

Levenslijnen. Klassiek Astrologische scripts en levensscenario’s. Heruitgave van ‘Goede tijden, slechte tijden’, zie hierboven.

Fortuna, mazzel en pech. De terugkeer van de wereld in de astrologie.

 

 

Dinsdag 18 April    19.45 uur       Marjolijn Cremers       Lezing: Mineure Aspecten

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Mineure aspecten, de vrouwelijke weg naar zelfverwezenlijkingDeze eeuw is niet alleen met het énige vrouwelijke priemgetal twee begonnen, maar ook met twee bijzondere Venusconjuncties vóór de Zon langs (2004- 2012). Zowel Venus als het getal twee symboliseren het vrouwelijke deel in de mens dat de kern van deze lezing is. 

Getallen zijn de sleutel tot de verborgen geometrie van het heelal. Door de horoscoopcirkel door getallen te delen ontstaan geometrische lijnen en figuren; een kosmische ‘taal’ astrologisch weergegeven in aspecten. Niet alleen de majeure, maar ook de mineure die een verdieping en verfijning van de astrologische duiding zijn. Ze verwijzen naar de vrouwelijke weg van individuatie of zelfverwezenlijking die leidt naar zelfkennis, eigenwaarde en eigenliefde waardoor de mens in staat zal zijn om vollediger én gelukkiger te leven. Mineure aspecten onthullen verborgen of latente energieën en kwaliteiten die de mens zal ontwikkelen indien hij of zij geestelijk groeit. In dit proces vindt mentale transformatie plaats en komt het bewustzijn tot ontwikkeling dat de wereld alleen kan veranderen indien de mens zijn en haar denken verandert opdat de Nieuwe Tijd kan aanbreken. 

Venus-overgang 

Overal ter wereld  incarneren zielen die ‘Nieuwetijdskinderen’ worden genoemd. Mensen die een levensopdracht met zich meedragen in de vorm van speciale gaven of talenten die in dit leven in een zelfverwezenlijkingproces tot ontwikkeling dienen te worden gebracht en levensopdrachten zijn die verandering in de wereld in gang zetten. In deze lezing wordt verband gelegd tussen ‘Nieuwetijdskinderen’ ‘anders’ zijn en de innerlijke, vrouwelijke weg. 

 

Marjolijn Cremers 

volgde de opleiding Jungiaanse astrologie bij Stichting Arcturus. Na, in een studiegroep, de nodige duidingservaring op te hebben gedaan volgde zij bijscholing en begon een astrologische praktijk. Onder de naam Astrosophica gaf zij tien jaar les, consulten, lezingen en workshops. Astrosophica geeft haar brede interesse weer voor psychologie, antroposofie, mythologie, en mystieke en religieuze filosofieën die zij als een aanvulling op de astrologie ziet. Dit heeft geleid tot haar boek Mineure Aspecten waarin zij ook haar vrouwelijke queeste beschrijft die lang geleden in het Oude Egypte begon en waarvan zienswijzen in dit boek zijn verwerkt. 

 www.astrosophica.nl

 

bol.com

Landelijke Dag van de Professionele Astrologie                             Zaterdag 25 Maart Van 12.00 tot 16.00 uur 

De Centrale Bibliotheek Groningen; Oude Boteringestraat 18

groningerforum.nl

Consulten zijn gratis!

In 2013 werd er voor het eerst een landelijke dag van de astrologie georganiseerd. Een historische dag voor de astrologie, in Nederland in ieder geval. De VVANN heeft in samenwerking met de bibliotheek een middag georganiseerd met lezingen en het geven van gratis consulten, dit was een groot succes. In 2014, 2015 en 2016 kwam er een vervolg zodat we nu alweer toe zijn aan de vijfde editie! Op 25 maart 2017 is iedereen weer welkom om zijn of haar vragen voor te leggen aan de astrologen van de VVANN.

Consulten

Consulten zijn van 12.00 tot 16.00 uur, opgave is niet nodig, wel is het begin van de middag veelal rustiger. Voor een volledige horoscoop is je geboortetijd en plaats nodig, (eventueel kan het ook zonder). Een consult duurt ongeveer een half uur.

  

Deze middag wordt georganiseerd in het kader van de Landelijke Dag van de Professionele astrologie

Impressie van de Dag van de Astrologie van 2016

Zondag  19 maart        11.00 tot 16.00 uur          Adrie van der Ven            Workshop: Medische Astrologie

Kosten; leden €20,00  niet-leden € 35,00  Ophiochus €30,00      Dit is inclusief lunch!

Opgave secretariaat ivm lunch. 

Medische astrologie: Astrologie en het endocrien systeemMedische astrologie brengt een perspectief waarbij astrologie, fysiologische processen en psychosomatiek als één geheel worden gezien. Medische astrologie is de ideale discipline om het psychosomatisch denken zuiver te houden en daarin diepgang te ontwikkelen. 

Deze dag besteden we aandacht aan de analogie tussen de astrologie en het endocrien systeem (de hormonen). 

Het endocrien systeem                        

- Basis van creativiteit,  psychisch evenwicht, liefde en seksualiteit.

- Ritme van groei. 

- Instandhouding van de soort.

- Hypofyse,  schildklier,  pancreas,  bijnieren, geslachtsklieren.

Het endocrien systeem is de drager van vruchtbaarheid, seksualiteit en creativiteit. Een goed werkende hormonale basis geeft een harmonieuze energie.  Disbalans geeft pieken van hyperenergie in afwisseling met vermoeidheid, het  geeft onrust. Het endocrien systeem heeft een grote invloed op de gevoelsbeleving. 

Deze workshop is een verdieping van de theorie van het hormonaal systeem. Voorbeelden met horoscopen en de achtergrond van de processen. Er worden ook  natuurlijke remedies geadviseerd, die van toepassing kunnen zijn.

Naast theorie is er ruimte om de eigen horoscoop in te brengen, als je die tevoren doorgeeft. 

Adrie van der Ven 

Adrie van der Ven is astroloog, medisch astroloog, natuurgenezer, regressietherapeut  en auralezer van beroep. 

Hij heeft een praktijk in  Amsterdam west. 

  www.adrievanderven.nl   e-mail Adri van de Ven    

Dinsdag 21 februari    19.45 uur    Saskia van Vliet           Lezing: Orcus en Quaoar

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Inspiratie avond: Orcus en Quaoar

In deze interactieve lezing, staan we stil bij de betekenis van de door de ontdekker genoemde anti-Pluto, maar je zou hem ook antagonist kunnen noemen: Orcus. Vanuit astronomisch perspectief is Orcus het spiegelbeeld van Pluto, als het ware zijn tweelingbroer. We kunnen associëren met het monster dat ons opeet: de schaamte, de schaduwkant die wij niet onder ogen kunnen/willen zien. De energie van Orcus kunnen we net als Pluto ervaren als zijnde indringend, intens en absorberend. Tevens gaan we het hebben over Quaoar die in september door de passerende ruimtesonde New Horizons is gefotografeerd. Quaoar staat voor de nieuwe wind, voor de inblazing van levensenergie in de omstandigheden die slapende energie tot leven wekt. Quaoar gaat over hoop.  

We kunnen er niet meer om heen: Pluto staat niet langer op zichzelf en maakt deel uit van een groep soortgenoten. Dankzij deze ontdekking wordt het kleurenspectrum van ons innerlijke zelf (de ziel kunnen we verbinden met Pluto) bewust gemaakt. De Plutoïden - planeetjes die zoals Pluto een baan om de zon, voorbij Neptunus beschrijven- maken onderdeel uit van de allesomvattende kennis van de ziel. 

Zoek voor de lezing op waar Orcus en Quaoar in je eigen geboortehoroscoop staan. Dit kan bijvoorbeeld via de site van astrodienst zie onder, of met behulp van de tabellen achter in haar boek De Plutoïden. Wanneer je er zelf niet uitkomt dan helpt Saskia je graag. Stuur dan  een mail naar: info@sterrentaal.nl  

Saskia van Vliet

Is auteur van het boek: De Plutoïden - Lichten van kosmische wijsheid, is op zoek gegaan naar de betekenis van deze kosmische ijsdwergen. Saskia is in 1995 afgestudeerd als drama-docent aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. In 2007 studeerde zij af als astroloog aan de opleiding Aurinko te Friesland. Meer informatie is te vinden op haar website: www.sterrentaal.nl

Voor Efemeriden zie:  http://wiki.astro.com/astrowiki/de/EphemerideOm een horoscoop te maken met de Plutoïden, kies aanvullende punten in de chartcollectie:  www.astro.com/horoscopen ga naar chartcollectie, log in of voer je geboortegegevens in dan kun je verder.

Orcus en Quaoar kun je aanvinken. 

Meer astrologische informatie over de Plutoïden:

zanestein.com

Dinsdag 17 januari   19.45 uur    Engelien Hanzens         Lezing: Nessus in het proces van de Ziel

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Nessus in het proces van de Ziel

Leven is een ontwikkelingsproces.

De horoscoop is niet wat je bent, hij is wat je ervan maakt. De plaats van de hemellichamen en punten ligt vast, maar niet hoe ze in de loop van het leven tot uitdrukking mogen komen.

De ontwikkeling van het zieleproces is een gegeven, aangeduid door Pluto en de maansknopen.

Daar zijn diverse zienswijzen over, maar in deze uiteenzetting beperken we ons tot Pluto.

De persoonlijkheid is ons instrument om het zieleproces vorm te geven. 

Pluto gaat over levensdrift en doodsangst; durven we in onze kracht te gaan staan.

Saturnus bakent de persoonlijkheid af; kunnen we een zodanig stevige persoonlijkheid ontwikkelen dat we onze angsten onder ogen durven zien en onze kracht daadwerkelijk kunnen benutten? 

En welke rol kan Nessus, brug tussen Saturnus en Pluto daar bij spelen?

Engelien HanzensIk heb een “ongeaspecteerde” Ascendant, waar alleen Ceres een vierkant mee maakt en Nessus een exacte driehoek. Die glijdt er als het ware uit. Maar Nessus is geen gemakkelijke factor in de horoscoop. Dus ik kon niet anders dan dit lastige stuk onder ogen zien en proberen toch de kwaliteiten van Nessus naar boven te halen. Dat is een onderzoek waar ik nog steeds in zit. 

Wat ik wil is jullie meenemen in de aard van Nessus, Wat doet Nessus precies en hoe zou dit constructief aangewend kunnen worden.

Ook gaan we kijken of we op mundaan niveau iets over Nessus kunnen zeggen.

Er is ruimte tijdens de lezing voor eigen inbreng, ervaring, etc.

Dinsdagavond 20 december om 18.00 uur    Astrologisch tafelen en Astrospel

Eigen bijdrage: € 5,- voor leden   Niet leden € 10,-

Let op! Opgave t.m. 13 december ivm eten, via het secretariaat; Tel.0595-571066.

AstrospelOp de laatste verenigingsavond van dit jaar ben ik uitgenodigd om een workshop te verzorgen met één van mijn astrologische spellen. Dat lijkt me heel leuk en ik heb er heel  veel zin in.  Ik neem het astrologisch coachingspel mee. Een spel voor een grotere  groep spelers van maximaal 20 deelnemers. De basis van het spel is de astrologie. En het geeft inzicht in een vraag of thema dat je bezighoudt.

Het astrocoachingspel:

In de loop van 2015 is het idee voor het  astrocoachingspel ontstaan. Je kunt het spel met een grotere groep mensen van maximaal 20 deelnemers spelen. Het is een heel actief spel. Want we spelen niet met een spelbord waar je om heen kunt zitten. Maar je loopt om tafels heen  waarop het spelbord in delen is uitgelegd.

Voorafgaand aan het spel kies je een thema dat actueel voor je is. Daarna reis je met een pion over het spelveld. Onderweg verzamel je allerlei astrologische symbolen en attributen. De betekenis daarvan breng je in verband met je thema. Aan het eind van het spel is er ruimte om te duiden en inzicht te krijgen in de boodschap van het spel over je thema.

Door middel van het spelen met astrologische symbolen  kun je op een speelse manier met een vraag of thema bezig zijn. Je speelt het spel met een persoonlijk thema, dat je met behulp van de astrologische symbolen op een associatieve manier uitwerkt.

Omdat het spel met een grotere groep wordt gespeeld, ontstaat er samenwerking en uitwisseling  tijdens het spelen. Dit maakt het spel heel geschikt voor coaching in bestaande groepen, b.v. groepen collega’s of studiegroepen. En daarnaast ook voor feestelijke bijeenkomsten waar mensen elkaar in het spel ontmoeten. 

Een prachtig spel dus om het jaar mee uit te luiden.

Hyke Kloostra

En dan kort nog iets over mezelf. Mijn naam is Hyke Kloostra, ik ben geboren op 9 oktober 1956 in Hallum om 19.20 uur. Ik ben nu dus 60 jaar en woon in Assen. In 2009 rondde ik de 5-jarige beroepsopleiding astrologie af in Heerenveen. Naast mijn baan in de gezondheidszorg, ben ik sindsdien steeds intensiever bezig met het maken en begeleiden van inzichtgevende  spellen die o.a. door de astrologie zijn geïnspireerd.

Plato zei het vroeger al dat je meer over een persoon (of een onderwerp) ontdekt in een uur spel, dan in een jaar conversatie. Dat kan ik van harte onderschrijven.

Wil je meer informatie? Kijk op mijn website: www.hetnegendehuis.nl en/of mail naar hykekloostra@home.nl

Dinsdag 15 november  19.45 uur      Zus Luyckx                      Lezing; Eris 

Leden : gratis     niet leden: €10,00

Ik heb mij gespecialiseerd in het werken met de dwads en heb mij op die manier ontwikkeld tot het geven  van  zeer concrete informatie, zowel op het vlak van de karakter- analyse als op het vlak van de voorspellende astrologie. Want ik ben een voorspellende astroloog…

De dwads geven mij onwaarschijnlijk veel informatie. Het zijn steeds opnieuw voltreffers.

Vanaf het moment dat ik kennis maakte met de heerschappijen van de planeten over de tekens wist ik het: er ontbreken nog 2 planeten om mijn astrologisch-wiskundig model volledig te maken.

Venus en Mercurius heersen in de moderne astrologie nog steeds over 2 tekens. En daar wil ik graag verandering in brengen.

Voor de heerschappij over Weegschaal heb ik mijn oog laten vallen op dwergplaneet Eris, voor de heerschappij over Maagd zou wil ik mij verdiepen in die andere dwergplaneet Ceres.

Voor Eris heb ik al heel wat onderzoek gedaan, voor Ceres nog niet.

Dit onderzoek wil ik graag aan jullie voorstellen.

Zus Luycx

Ik ben een astrologische Tweeling. Mijn Zon is heer tien  en staat in de dwad Tweelingen/Weegschaal/Vissen  en ik heb  een Weegschaal Ascendant  in de dwad Weegschaal/Tweelingen/Maagd. Met deze dwad heb ik 30 jaar samengewerkt met een partner.  Mijn Maan  staat conjunct Neptunus in Weegschaal/Waterman/Ram in  het twaalfde huis.

Mijn eerste contact met astrologie was op 18 augustus 1993, tevens de dag waarop mijn vader stierf.

Twee gebeurtenissen die mijn leven danig veranderd hebben.

In mijn jonge jaren studeerde ik scheikunde (zonnedwad Tweelingen/Waterman/Vissen – ik voel me trouwens een eeuwige student) en later haalde ik een diploma  boekhouding in avondonderwijs.  Mercurius staat in de dwad Tweelingen/Tweelingen/Maagd.

Die diploma’s liggen lekker in de kast, ik heb ze niet ten gelde gemaakt tenzij voor eigen gebruik. ( voor de boekhouding dan, niet voor het gedeelte scheikunde).

En een diploma voor een erkende opleiding Astrologie bestaat in België niet. Hoofdzakelijk zelfstudie dus.

Ik heb mij gespecialiseerd in het werken met de Dwads en heb mij op die manier ontwikkeld tot het geven  van  zeer concrete informatie, zowel op het vlak van de karakter-analyse als op het vlak van de voorspellende astrologie. Want ik ben een voorspellende astroloog…

De dwads geven mij onwaarschijnlijk veel informatie. Het zijn steeds opnieuw voltreffers.

Zondag 23 oktober  Van 14 tot 16.00 uur           Elizabeth Hathway          Workshop: Mundane Astrologie 

Leden : gratis     niet leden: €10,00

Mundane Astrologie; De rol van de planetaire cycli in het collectiefDeze workshop gaat over mundane astrologie en zal de nadruk op het belang van de planetaire cycli leggen. We gaan samen kijken naar de horoscopen van landen en hun leiders. Met het Verenigd Koninkrijk - Europese Unie referendum net achter de rug, gaan we kijken naar de horoscoop van de Europese Unie. Maar met de verkiezingen in de Verenigde Staten nu echt in zicht op 8 november, komt ook de horoscoop van de Verenigde Staten aan bod. Het zevenmalige Uranus-Pluto Vierkant is weliswaar voorbij, maar het heeft zeer roerige tijden achtergelaten. Deze middag wil ik gedachten met jullie uitwisselen over hoe het Watermantijdperk eruit zou kunnen zien.

      

Liz Hathway heeft een wekelijkse astrologie-vlog: Kijk op de week

 

Elizabeth Hathway

Elizabeth Hathway (1957, Steenbok)  is een gepassioneerde astrologe met een speciale interesse in mundane astrologie. Elizabeth heeft het diploma van "The Faculty of Astrological Studies" (London) en heeft gestudeerd met de geniale traditionele astroloog John Frawley.  Elizabeth heeft artikelen geschreven in vaktijdschriften in binnen en buitenland, en is een vaak geziene gast op congressen. Haar praktijk is in Amsterdam. 

DFAstrolS, Horary Craftswoman, MA (Cultural Astrology and Astronomy), short listed MA 2015/2016 dissertation prize

astrologieblog.nl