2015-2016

   Like ons!

Jaarprogramma 2015-2016

Dinsdag 20 oktober           Joyce Hoen                Lezing: Cheiron en ADHD,  Cheiron in de eigen horoscoop

Zaterdag 14 november      Han van Straaten       Studiedag: De crisis voorbij….?  

Dinsdag 24 november       Magda Prins               Werkavond; De Progressieve Horoscoop 

Dinsdag 15 december       Vereniging                  Diner: Astrologisch tafelen met ....thema

Dinsdag 19 januari            Dick van der Mark      Lezing: Lilith en de verontrustende vragen

Dinsdag 16 februari           Carla Kerklaan           Lezing: Astrologie en loopbaanbegeleiding

Dinsdag 15 maart              Béatrice Boucher       Lezing: Van de Maan naar de Zon

Zaterdag 19 maart             Vereniging                 Open Dag in de bieb: Dag van de Astrologie

Dinsdag 19 april                 Matthijs Kamphoff      Lezing: Saturnus en de ontknoping van de Maansknopen

Zaterdag 28 mei                 Michael de Baker       Workshop: De “Dieren”riem bestaat niet 

Dinsdag 21 juni                  Leden                         Vereniging: Open Podium Astrologie

Impressie Dag van de Astrologie 2016

Dinsdag 21 juni 19.45 uur     Open podium astrologie

Kosten; leden gratis, niet-leden € 4,00

Het idee achter het Open Podium is, om de astrologische kennis, die aanwezig is binnen onze vereniging, naar boven te halen en onderling uit te wisselen. Want met elkaar weten we natuurlijk ontzettend veel over astrologie. Een bijdrage kan heel kort zijn tot een half uur. Bijvoorbeeld een kleine lezing over eigen ontdekkingen en/of eigen onderzoekjes, een anekdote over een bepaalde transit, een prangende astro-vraag die in de groep wordt gegooid, een astro-gedicht, astro-quiz, een minicursus astro-koken etc. Het maakt niet uit..... Als het maar astro is! 

Zaterdag 28 mei  11.00-16.00 uur   Michael de Baker  Workshop: De “dieren”riem bestaat niet 

Kosten; leden €20,00  niet-leden € 35,00  Ophiochus €30,00      Dit is inclusief lunch!

Opgave secretariaat ivm lunch 

De “dieren”riem bestaat niet 

De ”dieren”riem blijkt bij nadere beschouwing helemaal geen “dieren”riem te zijn maar een dieren-mensen-object riem. Waarom horen we hier nooit iets over? En: wat voor gevolgen heeft deze ontdekking voor de astroloog? Kan de astroloog astrologie bedrijven wanneer hij de bouwstenen van zijn vak niet kent? Dat is dezelfde vraag als: kan een kok gerechten bereiden wanneer hij de vier smaken niet kan onderscheiden of geen weet heeft van kruiden? Deze lezing is een ontdekkingsreis door de archetypen die de twaalf noten zijn die tezamen de symfonie van het menselijk bewustzijn vormen. Veel van wat je astrologisch voor heilig hield zal op zijn kop komen te staan naarmate de werkelijke dieren-mensen-object riem in beeld komt.

Na de pauze gaan we aan de slag met horoscopen om te kijken wat deze herdefinitie van de “dieren”riem voor gevolgen heeft in jouw horoscoop of in die van een vriend, familielid of kennis. Stel dat je Kreeft op de cusp van je 5e huis hebt staan. Wat betekent dat, nu we weten dat Kreeft en de Maan helemaal niet te maken hebben met het onbewuste maar juist met een bewust zelfbeeld en met het vinden van emotionele zekerheid van binnenuit? Hoe conditioneert Kreeft het 5e huis, waar jij misschien wel een planeet of zelfs meerdere planeten hebt staan? Kreeft komt nu immers als een filter over het archetype van het 5e huis te liggen. Astrologie heeft te maken met het vermogen een synthese tot stand te brengen tussen archetypen. Die archetypen zijn nu geherdefinieerd en dus heeft dat gevolgen voor de synthese. Hoe dat er praktisch uitziet is wat we gaan oefenen in het tweede deel van deze dag.   

Michael de Baker

Oorspronkelijk opgeleid als muziekpedagoog (klassiek gitaar) en orthopedagoog (Utrechtse school van M.J. Langeveld), beoefen ik sinds mid-jaren negentig de astrologie, aanvankelijk als autodidact, later als gediplomeerd evolutionair astroloog afgestudeerd aan de Pluto school van Mark Jones, leerling van Jeffrey Green.

In mijn praktijk combineer ik de evolutionaire astrologie met de regressietherapie. Vaak, zo niet altijd, sluiten de inzichten voortgekomen uit de evolutionair astrologische horoscoopduiding naadloos aan op de herbelevingen tijdens regressietherapie sessies.

M.J.Langeveld

School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland (S.T.E.A.N.)

In navolging van mijn leraar Mark Jones span ik mij in voor een accentverschuiving binnen de astrologie weg van een beschrijvende- naar een therapeutische benadering. Dit streven heeft geleid tot de oprichting van de S.T.E.A.N. die zich mag verheugen in een immer groeiend leerlingenaantal.

De doelstelling van de school is astrologen en astrologen in spe op te leiden tot evolutionair astroloog die zijn/haar kennis van de zielsintenties gebruikt om mensen therapeutisch te begeleiden.

De evolutionair astroloog gaat uit van een zielsontwikkeling over een meerderheid van levens en wendt zijn therapeutische vaardigheden aan om cliënten te helpen bij het verwerken en oplossen van trauma dat reist van leven naar leven, alsook bij het vinden van antwoorden op levens- en zielsvraagstukken. In de opleiding wordt daarom veel nadruk gelegd op het ontwikkelen van die therapeutische vaardigheden.

Consult

Een consult kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar michaeldebaker896@gmail.com Meer informatie over de beide therapievormen die ik beoefen, alsook over de School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland, kan gevonden worden op www.sound-whole.com (klik op workshops & cursussen). De school krijgt binnenkort haar eigen website. 

Twitter

Voor actuele informatie volg    of   .

Dinsdag 19 April   19.45 uur     Matthijs Kamphoff    Lezing: Saturnus & de ontknoping van de Maansknopen

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Saturnus & de ontknoping van de Maansknopen

Een uitdagende discussieavond met Matthijs Kamphoff (reïncarnatietherapeut/astroloog), waarin gebruikelijke duidingen van de Maansknopen kritisch worden belicht en Saturnus op de proppen komt als een betekenisvolle karmische aanduider.Wat kan de radix ons vertellen over de voorgaande levens van een mens? En wat kunnen we dan zien over de beoogde ontwikkeling van de ziel in het actuele leven? Boeiende vragen, waarop al even boeiende (maar helaas vaak nogal simplistische) theorieën de ronde doen. Voor serieuze antwoorden op dat soort vragen is onderzoek nodig, waarin toetsing aan de uitkomsten van reïncarnatietherapie onmisbaar is.

Op grond van zijn eigen, jarenlange ervaring met reïncarnatietherapie, zal Matthijs Kamphoff in deze discussieavond enkele aanzetten geven in de richting van deze antwoorden. Onvermijdelijk zal daarbij blijken dat simplisme hierbij geen uitkomsten biedt. Want wat bedoelen we bijvoorbeeld met ‘voorgaande levens’? – welke van de tientallen tot honderden geleefde levens nemen we dan in ogenschouw? En wat te denken van de ‘beoogde ontwikkeling van de ziel’? – beoogd door God, wijze engelen, gidsen of de ziel zelf?

Vanuit de invalshoek van reïncarnatietherapie zullen we hier vooral de betekenis van Saturnus en de Maansknopen bekijken – in een discussieavond die door Matthijs Kamphoff zal worden ingeleid. Naast diverse reeds eerder gepubliceerde voorbeelden, zal hij daarbij ook een nieuw en markant voorbeeld van zielsontwikkeling presenteren, waarin zowel de historische context als de thematiek (de relatie tussen ‘Licht’ en ‘Duisternis’) opmerkelijk mogen worden genoemd.

 

Voel je behoefte om je ‘in te lezen’ voor deze discussieavond, kijk dan op www.matthijskamphoff.nl ,klik op de button ‘meer Publicaties’,scroll door naar ‘Artikelen & Readers’ … ‘Over astrologie en reïncarnatie’en klik door naar:Saturnus en de lange reis van de ziel (reader)Download de reader door te klikken op de afbeelding.Andere relevante artikelen op dezelfde site: (scrollen dus!)

Saturnus en de Maansknopen

Voorbeelden Levenslijnen

  

Matthijs Kamphoff startte in 1984 een eigen praktijk als ‘psycholoog-astroloog’ en heeft zich sindsdien vooral ontwikkeld in hypnotherapie en energetisch werk. Door veelvuldige confrontaties met reïncarnatie-indrukken van zijn cliënten is zijn werk steeds meer gericht geraakt op reïncarnatietherapie en op studie van de zielsontwikkeling van de mens. Vooral over dat laatste onderwerp heeft hij in de loop der jaren meerdere artikelen en boeken gepubliceerd.

Zaterdag 19 Maart Van 12.00 tot 16.00 uur 

Lezingen en Consulten zijn Gratis!

Dag van de Astrologie

De Centrale Bibliotheek Groningen; Oude Boteringestraat 18      

groningerforum.nl

 

In 2013 werd er voor het eerst een landelijke dag van de astrologie georganiseerd. Een historische dag voor de astrologie, in Nederland in ieder geval. De VVANN heeft in samenwerking met de bibliotheek een middag georganiseerd met lezingen en het geven van gratis consulten, dit was een groot succes. In 2014 en 2015 kwam er een vervolg en op 19 maart 2016 is iedereen weer welkom om zijn of haar vragen voor te leggen aan de astrologen van de VVANN.

Consulten

Consulten zijn van 12.00 tot 15.30 uur, opgave is niet nodig, wel is het begin van de middag veelal rustiger. Voor een volledige horoscoop is je geboortetijd en plaats nodig, (eventueel kan het ook zonder).  De bieb sluit om 16.00, daarom worden na 15.30 geen nieuwe consulten aangenomen, dus kom op tijd. Een consult duurt ongeveer een half uur.

Lezingen

12.30 -14.00

Machiel Zeijlstra; Inleiding in de grondbeginselen van de Horoscoop

14.30 - 15.30 

Martijn Bakker; Astrologie en levensloop

12.30 - 14.00  lezing : Machiel Zeijlstra

Inleiding in de grondbeginselen van de Horoscoop

Deze lezing beoogt niet meer dan een eerste mogelijkheid te zijn om kennis te maken met basisbeginselen van de horoscoop.

Binnen de Westerse Astrologie kan er op basis van de gegevens van geboortedatum, geboorteuur en geboorteplaats een uitgebreide, nauwkeurige en uiterst complexe kaart samengesteld worden waarin de blauwdruk van de persoonlijkheid en het doel waarmee de ziel op aarde komt geduid kan worden. Dat dit geen eenvoudige zaak is, dat er een oneindig aantal mogelijke combinaties van verschillende factoren uit naar voren kunnen komen en dat het de rol van de astroloog is om deze in een betekenisvolle samenhang te kunnen duiden, zal hierbij duidelijk worden.

Ook zal het verschil met de niet al te serieus te nemen populaire weekhoroscoop duidelijk worden, en ook hoeveel verder deze wetenschap gaat dan het duiden van ‘het sterrebeeld’.

14.30 - 15.30 lezing: Martijn Bakker 

Astrologie & Levensloop De midlifecrisis, de 7-year itch, Abraham of Sarah zien, pubertijd en adolescentie, dertig worden, niet iedere overgang heeft een even stoere naam, maar wie ze eenmaal gehad heeft weet goed dat er hier een belangrijke verandering heeft plaatsgevonden.

Ieder leven is uniek, toch hebben we in onze levensloop ook veel met elkaar gemeen. Iedereen gaat door dezelfde levensfasen heen, hoe het precies uitpakt verschilt per individu, maar de achterliggende dynamiek is vergelijkbaar.

In deze lezing gaan we in grote stappen door het leven heen, en laat ik zien in welke samenhang de planeten aan het werk zijn gedurende een mensenleven en hoe je die eenvoudig kunt herkennen.

Voor beide lezingen geldt:

Er is geen enkele kennis vooraf nodig om de lezing te volgen, wel is het van belang vanaf het begin aanwezig te zijn daar alles zal voortbouwen op het voorgaande.

Deze middag wordt georganiseerd in het kader van de Landelijke Dag van de Professionele astrologie

Dinsdag 15 maart   19.45 uur  

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Béatrice Boucher 

Lezing: Van de Maan naar der Zon

waar komen we vandaan, waar gaan we heen?

De Maan en de Zon vormen de fundamenten van elke horoscoop interpretatie. De Maan is het symbool van het verleden en de Zon staat voor het potentieel, het bewustzijn dat we in de loop van ons leven (leren) ontwikkelen. Tezamen beschrijven ze het plattegrond van ons levenspad.

In deze lezing richten we onze aandacht op deze symbolische reis. Hoe ziet dat pad er eigenlijk uit? Wat komen we onderweg tegen? Wat zijn de uitdagingen? Welke (existentiële) geheimen liggen verborgen in de symboliek van de maan en de zon? En wat betekent het, in ruimere zin, voor de maatschappij waarin we leven?

Béatrice Boucher

Béatrice is in Frankrijk geboren en woont in Nederland sinds 1976 waar ze in aanraking kwam met de humanistische astrologie. Ze volgde lessen bij diverse astrologen en studeerde af aan de Faculty of Astrological Studies in England waar ze sinds 2007 distance learning tutor is. In 1985 begon ze zich te verdiepen in verschillende spirituele stromingen waaronder de esoterische astrologie die uiteindelijk haar de inspiratie gaf om zich definitief op de astrologie te richten. Over de zielsgerichte astrologie geeft ze sinds tientallen jaren workshops en verdiepingcursussen en begeleidt studiegroepen die zich willen verdiepen in de  esoterische astrologie. Zij is mede-initiator en organisator van het AstroCafe Arnhem. Ze heeft haar praktijk in Arnhem waar men haar bereiken voor consulten. 

www.icaquarius.nl

Dinsdag 16 februari    19.45 uur       Carla Kerklaan                Lezing: Astrologie en loopbaanbegeleiding

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Astrologie en loopbaanbegeleidingSpirituele astrologie als leidraad bij heroriëntatie in het werk.

Veel mensen worden rond de veertig geconfronteerd met de midlife crisis. De persoonlijkheid is gevestigd, vaardigheden, gedrag en kennis zijn in voldoende mate ontwikkeld en je beheerst alle aspecten van je werk. Dan kan het gevoel ontstaan dat je een uitstekend functionerende man of vrouw bent maar dat JIJ er niet in zit. Er blijft iets heel wezenlijks, iets eigens buiten schot en juist dit eigene verlangt naar uitdrukking. Als dat zo is, gaat het om heroriëntatie.

De inspiratie, bezieling en intentie waar je mee verbonden bent, vragen om ruimte in je werk en je leven.

Astrologisch kijken we dan naar de Noordermaansknoop en de Zwarte Maan en de Zwarte Zon. De spirituele dimensie vraagt om ruimte voor uitdrukking.

Rond je veertigste, soms iets eerder of juist later, ga je zoeken naar mogelijkheden om je bezieling,inspiratie en intentie in je werk uit te drukken. Je kunt een heel andere koers gaan varen en voor een ander beroep kiezen of  je ontwikkelt nieuwe activiteiten in het werk dat je nu doet, of je continueert je bestaande werk maar zoekt naar mogelijkheden om je bezieling elders uit te drukken.

Daarmee is het proces niet klaar. Om bezield en geïnspireerd in het werk te blijven staan wordt er een voortdurende openheid en bereidheid tot verandering gevraagd die in elke levensfase zijn eigen vraag opwerpt.

In deze lezing wordt gekeken naar de betekenis van de Zwarte Lichten en de Maansknopen in het proces van heroriëntatie en in de fasen daarna. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van diverse horoscopen.

 

Carla KerklaanWerkzaam vanuit mijn bedrijf: Carla Kerklaan, Diagnostiek, Advies en Begeleiding, waarin  de reguliere diagnostiek en hulpverlening en de spirituele astrologie naast elkaar worden ingezet. Ik verzorg de opleiding tot astrologisch opvoedingscoach en de opleiding tot astrologisch loopbaanbegeleider beide gebaseerd op de spirituele astrologie.

Ik woon nu ruim een jaar in Vorden (Gelderland) en geniet van de natuur hier.

Informatie en Inspiratiebronnen: De boeken van Alice Bailey, van F. Weinreb, van Hans Korteweg ( zonder Einde) van Rob Tans over de Chinese Alchemie, van Jaap Voigt over de Dao,  I Tjing boeken van Han Boering, astrologisch vind ik o.a. George Bode inspirerend, Alan Oken, Errol Weiner, Alice Bailey en Dane Rudhyar.

www.kernwerk-astro.nl

Dinsdag 19 januari   19.45 uur         Dick van de Mark           Lezing: Lilith en de verontrustende vragen

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Lilith en de verontrustende vragenWe zijn in Nederland in de gelukkige omstandigheid kennis te hebben van de Zwarte Maan. Deze veroverde in het laatste decennium van de 20e eeuw ons land. Tijd om ons eens af te vragen of er nieuwe vragen te stellen zijn, tijd om eens kritisch te kijken naar de mogelijk reeds ingesleten interpretatie patronen.Wat bedoelen we met de Zwarte Maan als we zeggen dat zij de kernkwaliteit is, het Hoger Zelf, de essentie van alle vorige levens? Klinkt mooi, maar wat is de betekenis daarvan in het Nu? Wat hebben we daaraan?

En Priapus, zou die meer kunnen zijn dan het ego waar we heel spiritueel op neerkijken? Wat is spiritualiteit eigenlijk? En welke verband is er eigenlijk tussen Lilith en Priapus als historisch paar?

De Zwarte Maan heeft een bijna uitsluitend androgyne invulling gekregen, terwijl in het buitenland, als daar al sprake is

van een Black Moon, deze identiek is aan Lilith, de woeste vrouw die haar tijd vult met akelige dingen als mannen verleiden en kinderen opeten. Wie is zij achter de masculiene vervorming? In ons samenzijn deze avond wil ik het vrouwelijke van de Zwarte Maan benadrukken dat ons bewust doet worden van wie we eigenlijk zijn voorbij de woorden en begrippen.

Op basis van gnostische geschriften, de I Tjing, de Advaita en het existentialisme van Sartre zullen we dieper ingaan op de Zwarte Maan in ons leven en de relatie tot Priapus. Dat dit verontrustende vragen zal opleveren, is evident.

 

Dick van der Mark

Dick van der Mark is al meer dan 25 jaar astroloog. Daarnaast is hij psychic reader en hij heeft zich verdiept in de I Tjing, de westerse esoterie en de Advaita.

Hij heeft een praktijk in Utrecht en is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland. Hij is de oprichter van Caelestis, school voor astrologie, bewustzijn en spiritualiteit, een erkende beroepsopleiding waarin de Zwarte Lichten astrologie, esoterie, intuïtieve ontwikkeling en lichaamsbewustzijn worden gecombineerd. 

www.dickvandermark.nl 

www.caelestis.nl

 

Dinsdagavond 15 december om 18.00 uur    Astrologisch tafelen

Eigen bijdrage: € 5,- voor leden   Niet leden € 10,-

Opgave t.m. 13 december via het secretariaat  Tel.0595-571066

Astrologisch tafelen in het licht van een nieuwe Maansknopenronde en het thema “Imago”

Traditiegetrouw vieren we onze laatste bijeenkomst van dit jaar met een feestelijk sterren en planeten diner...een fijne gelegenheid om elkaar te spreken en ontmoeten onder het genot van een hap en een slok.

Zowel op de ALV als op de werkavond ‘de progressieve horoscoop’ kwam naar voren dat er behoefte bestaat om ons hardop af te vragen hoe het eigenlijk met onszelf is..?  Raken we uit de tijd? Is astrologie uit de tijd? Zijn verenigingen niet meer van deze tijd? Ligt er een dikke laag sterrenstof op ons imago? ..of op het imago van astrologie in het algemeen?

En wordt het niet tijd om daar eens op een andere manier naar te kijken?

Per slot van rekening hebben we onlangs onze Noordermaansknoop terugkeer beleefd (4.40 Weegschaal) en een Maansverduistering (op 28 september) op de Knopenas!  Tijd voor een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe manieren…?

Tussen de sterrengangen door hebben we tijd om het daar samen over te hebben, om samen eens naar onszelf te kijken… Vanuit verschillende standpunten, met verschillende hoeden op…

 Iedereen welkom!

Dinsdag 24 November  19.45 uur   Magda Prins      Werkavond; De Progressieve Horoscoop      

Kosten; leden gratis, niet-leden € 4,00 

De Progressieve Horoscoop 

We gaan vanavond aan het werk met de progressieve horoscoop. Meestal beperken we ons tot de transits en secondaire progressies. Dat ligt ook voor de hand, omdat deze methodes vrij simpel te gebruiken zijn; met alleen de efemeriden kun je beiden immers berekenen. Beide methodes hebben te maken met de beweging van de aarde en de planeten om de zon. De zogenaamde Jaarcyclus.

 

Maar de aarde draait ook om haar eigen as. En daar gaan de primaire directies over. Die hebben te maken met de Dagcyclus, dus met de huizenverdeling. Die vinden we niet in de efemeriden maar in een huizentabel. En die huizen hebben weer alles te maken met onze plek op aarde en de geboortetijd.  Zonder goede geboortetijd kun je dus geen primaire directies berekenen

Bij primaire directies verschuiven we het MC met de snelheid van de secundair progressieve Zon. Dat MC  (die ene graad verder) is in je geboorteplaats ook echt aan de hemel geweest en wel vier minuten na de geboorte. Dus: een jaar MC in primaire directie staat gelijk aan vier klokminuten na de geboorte. 

Deze twee bewegingen vertellen samen iets over de veranderingen in energie.

Dan zijn er ook nog tertiaire progressies. Bij de tertiaire directies gebruikt men een dag voor een maand. Dus elke dag na de geboorte staat voor een maand na de geboorte. We gaan kijken of we hier ook iets mee kunnen.

De meeste astrologieprogramma's rekenen het allemaal netjes voor je uit. Hoewel in de praktijk blijkt dat niet elk programma dezelfde uitkomsten geeft. Ook dat is een uitdaging om te onderzoeken.

Het is de bedoeling om vanavond eerst de verschillende methodes nog even duidelijk te belichten.  Daarna zullen we met elkaar aan de hand van verhalen van de aanwezigen de progressieve horoscopen te bekijken. 

Bij dezen dus een oproep aan de mensen die het leuk vinden hieraan mee te werken om hun gegevens van te voren op te geven. Stuur je even een mailtje? magdaprins@hccnet.nl 

Magda Prins Als kind al had astrologie mijn belangstelling. Een klein antiek astrologieboekje(van A.Pernath) dat ik tegenkwam in onze boekenkast onthulde me iets van een waarheid verborgen achter al die magische symbolen. Vooral tijdens m’n studietijd in de jaren 70 vond ik in  astrologie een antwoord op allerlei levensvragen. De beginjaren van de VVANN (sinds 1978) heb ik toen mogen meemaken. Door een toevallige ontmoeting kwam ik rond 2002 opnieuw in aanraking met onze vereniging, die nog steeds bleek te bestaan! Vanaf die tijd is astrologie niet meer uit mijn leven weg te denken.In 2009 heb ik met veel plezier de astrologieopleiding (Aurinko) in Heerenveen afgerond. Een goede basis voor steeds weer nieuwe inzichten en perspectieven. Vooral de Spirituele astrologie en de Evolutionaire Astrologie zijn daarna van onschatbare waarde gebleken. Voor mij is astrologie en daarmee het besef van eenheid, samenhang en synchroniciteit als het dagelijks brood voor mijn simpele zijn.

  

Studiedag: De crisis voorbij….?      Han van Straaten

Zaterdag 14 November 2015  Van 10.00 tot 16.00 uur

In Van der Valk in  Drachten

 

De crisis voorbij….?  Vanaf 2008 hebben de planeten Saturnus, Uranus en Pluto elkaar via een lange serie harde aspecten geraakt. Dit liep niet toevallig parallel met de financieel-economische crisis. In maart 2015 vindt het laatste vierkant plaats van de 7 confrontaties tussen Uranus en Pluto. Maar wat gebeurt er daarna? Keert de rust terug van voor de crisis? Groeien de bomen voortaan weer tot in de hemel? Of staan we pas aan het begin van een decennialange fundamentele ommekeer die is aangezwengeld door de buitenplaneten Uranus en Pluto (in Steenbok!), die de structuur-in-stand-houdende planeet Saturnus in de eerste twee decennia van de 21e eeuw ‘hebben laten weten’ dat het tijd was voor een ongekende structurele verandering? Klopt de visie van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans dat we in een periode zitten  die vergelijkbaar is met de megashift van de industriële revolutie? Deze dag gaan we ons verdiepen in de astrologische achtergronden van de inwerking van de buitenplaneten Uranus, Neptunus en Pluto, in de post-crisis periode. We gaan ons een astrologisch beeld vormen van de uitwerking van deze kosmische, planetaire krachtvelden, zodat we een helder overzicht krijgen van de periode waar we collectief naar toe groeien en van de keuzes die dat van ons vraagt.

Han van Straaten

Is astroloog, econoom en talentencoach. Hij begeleidt individuen en organisaties in het maken van optimale keuzes uitgaande van het ontwikkelingsplan dat in de ziel (ook van organisaties en bedrijven) besloten ligt. Hij geeft astrologische cursussen, studiedagen en lezingen, samen met zijn vrouw Rijna jaartrajecten en jaarlijks de zomerschool. Maandelijks verschijnt de uitgebreide astrologische e-mail nieuwsbrief, waarin astrologie, economie, spiritualiteit en persoonlijke groei worden geïntegreerd.

www.astro-econoom.nl

Opgave en betaling

Voor leden van de VVANN en Ophiochus zijn de kosten 40,-, inclusief twee consumpties 

Voor niet-leden zijn de kosten €55,-  inclusief twee consumpties

Een (eventueel vegetarische) lunch kan besteld worden a €12,- p.p.

Opgeven tot uiterlijk 10 november, a.u.b. aangeven met of zonder lunch bij het secretariaat: vvann@ziggo.nl 

Wilt u het totale bedrag (kosten met /zonder lunch) over maken op NL74INGB 000 2555317 t.n.v. VVANN, Zuidlaren (dus voor 11 november) 

Bij voorbaat dank en hopelijk tot ziens op zaterdag 14 november!

Dinsdag 20 oktober            Joyce Hoen                Lezing: Cheiron en ADHD,  Cheiron in de eigen horoscoop

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

Cheiron en ADHD,  Cheiron in de eigen horoscoop

Zoals gebruikelijk heeft Joyce Hoen een ongebruikelijke visie op Cheiron, niet dat wat je in de meeste boeken erover vindt. Die visie is veel meer gestoeld op de astronomische werkelijkheid van het hemellichaam Cheiron dan op mythologische interpretaties van de naam ervan, alhoewel het wel in te passen valt als je begint met de uitgangspunten van de astronomische situatie van Cheiron in het geheel van het zonnestelsel.

We zullen vanavond de kenmerken van ADHD in de horoscoop de revue laten passeren en vervolgens uitleggen wat Cheiron er mee te maken heeft, en hoe Cheiron's functie verschilt met autisme en asperger.

Indien de tijd het toelaat, zullen we dezelfde principes van Cheiron ook toepassen in de geboortehoroscoop: het kan een goed idee zijn om, als je die bezit, de Astrologische Mandala van Dane Rudhyar mee te nemen deze avond.

www.astrologie.ws