2014-2015

Twitter

     Like ons!

Jaarprogramma 2014-2015

Woensdag 22 oktober     Nel Helder                                     Lezing: Nelson Mandela

Zondag 9 november        Michael de Baker                          Cursus: Vervolgcursus Evolutionaire Astrologie

Dinsdag 18 november     Saskia van Vliet                             Lezing: Plutoïden

Dinsdag 16 december     Vereniging                                        Diner: Astrologisch tafelen met Maanverhalen

Dinsdag 27 januari          Engelien Hanzens                          Lezing: Planetoïden en de kracht van vrouwelijke energie

Dinsdag 3 Maart           Machiel Zeijlstra& Magda Prins      Werkavond: Vertex

Zaterdag 21 maart           Vereniging                Open Dag in de bieb: Dag van de Astrologie

Dinsdag 31 maart             Trees Brouwers                             Lezing: Het Pluto-Uranus Vierkant

Zaterdag 11 april              Hanneke Lagache                    Workshop: Esoterische Astrologie en Kosmogrammen

Dinsdag 19 mei                Elodie Hunting                                Lezing: De gelaagdheid in de horoscoop

Dinsdag 16 juni                                                                  Vereniging: Open Podium Astrologie

Zaterdag 14 november     Han van Straaten                      Studiedag: De crisis voorbij….?  

Voor lezingen in Heerenveen van onze partner astrologische vereniging zie Ophiochus

De volgende bijeenkomst is:

Dinsdag 16 juni 19.45 uur     Open podium astrologie

Kosten; leden gratis, niet-leden € 4,00

Het idee achter het Open Podium is, om de astrologische kennis, die aanwezig is binnen onze vereniging, naar boven te halen en onderling uit te wisselen. Want met elkaar weten we natuurlijk ontzettend veel over astrologie. Een bijdrage kan heel kort zijn tot een half uur. Bijvoorbeeld een kleine lezing over eigen ontdekkingen en/of eigen onderzoekjes, een anekdote over een bepaalde transit, een prangende astro-vraag die in de groep wordt gegooid, een astro-gedicht, astro-quiz, een minicursus astro-koken etc. Het maakt niet uit..... Als het maar astro is! 

Dinsdag 19 Mei  Elodie Hunting            Lezing: De gelaagdheid in een horoscoop

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00  

De gelaagdheid in een horoscoop

De gelaagdheid bestaat uit 5 lagen die direct corresponderen met de 4 elementen. Hoe duid je een horoscoop op de aardse laag? En wat betekent het op de meest spirituele 5e laag? Kun je in dat laatste geval nog wel duiden?

Elementen die aan de orde komen zijn kabbala, mystiek, esoterie en mythologie. Samen vormen deze disciplines de hele astrologie zoals die al eeuwen wordt beoefend door astrologen. Astrologie is niet voor niets de moeder der wetenschappen, en deze kennis dreigt ten onder te gaan. Een pleidooi voor onze voorvaderen dus!

Elke horoscoop kent meerdere lagen. Ik ga hierbij niet uit van de verschillen aan impact tussen de persoonlijke en onpersoonlijke planeten, maar van de energiestromen die werkzaam zijn in een horoscoop.

 

Elodie Hunting 

Gaat ruim 25 jaar mee in de astrologie en heeft daarnaast vele raakvlakken bestudeerd, zowel in boeken als ook in de praktijk door actief te werken met de energieën zoals verbeeld in de astrologie op de manier van de Westerse esoterie. In een horoscoop en in de actuele planeetstanden zoekt zij vaak naar de mythologische beelden die spelen. Ze schrijft hier elke maand over in het tijdschrift De Koorddanser.    

www.elodiehunting.nl

 

Zaterdag 11 april 11.00-16.00 uur  Hanneke Lagache       Workshop: Esoterische Astrologie en Kosmogrammen

Kosten; leden €17,50, niet-leden € 35,00 Dit is inclusief lunch!

Opgave secretariaat ivm lunch.

Kosmogrammen; nieuwe kosmische archtetypen

Een kosmogram is een symmetrische, geometrische figuur binnen de cirkel. Het is een universeel, archetypisch kosmisch symbool. Ieder kosmogram is – zoals een mandala – een deur en een hulpmiddel bij het ontsluiten van de hogere bewustzijnsgebieden. C.G. Jung noemde een mandala een symbool van volledigheid.In onze tijd komen we steeds meer tot het besef dat alles met alles is verbonden. In de wetenschap is een stroming die als hypothese aanneemt dat het universum een energetisch dynamisch web is, waarin alles en iedereen door energie en informatie met elkaar is verbonden. Deze visie sluit aan bij eeuwenoude geestelijke tradities.

Zou een grotere samenhang dan ook niet eveneens in de astrologie zichtbaar gemaakt kunnen worden?  In de kosmogrammen zien we de verbindingen tussen booggraden die tezamen een energetisch web vormen. Ook hier zijn energie en informatie met elkaar verbonden. Kosmogrammen sluiten aan bij de esoterische astrologie en bij de zeven lagen van bewustzijn zoals beschreven in de boeken van Alice Bailey/deTibetaan. Ze sluiten eveneens aan bij de theosofische leer betreffende de zevenvoudige samenstelling van de mens. In (bijna) ieder kosmogram is de gulden snede aanwezig. Zo komt de heilige geometrie terug in de astrologie.

De astrologie waarin kosmogrammen de centrale rol spelen, gaat in eerste instantie over bewustwording - over onze zoektocht naar de Bron. Bezieling is het sleutelwoord.

De lezing bestaat uit een theoretisch gedeelte en een workshop waarin we leren ons persoonlijk kosmogram van de zon in de horoscoop te tekenen. Omdat aan de kosmogrammen formules ten grondslag liggen, vraag ik de deelnemers aan deze workshop mij ruim van te voren de exacte booggraad van de Zon uit de horoscoop te mailen. info@astro-kabbalah.nl.

Hanneke Lagache

is esoterisch astrologe met een diepe belangstelling voor metafysica. Ze geeft lezingen, studiegroepen  en workshops over kosmogrammen, esoterische astrologie, kabbalah, de 72 Namen van de Engelen en de Grote Lunaar.  Ze schreef artikelen in vaktijdschriften. Sleutelgedachte: ‘Hetgeen nog niet gekend is, wil geopenbaard worden’.

Meer informatie: www.sacredgeometry-astro.com   

http://www.astro-kabbalah.nl/C1624-Boek-Kosmogrammen.html

Extra info:

Alice Ann Bailey (June 16, 1880 – December 15, 1949) was a writer and theosophist in what she termed "Ageless Wisdom". This included occult teachings, "esoteric" psychology and healing,astrological and other philosophic and religious themes.

Bailey was born as Alice LaTrobe Bateman, in Manchester, England. She moved to the United States in 1907, where she spent most of her life as a writer and teacher.

Her works, written between 1919 and 1949, describe a wide-ranging system of esoteric thought covering such topics as how spirituality relates to the solar system, meditation, healing, spiritual psychology, the destiny of nations, and prescriptions for society in general. She described the majority of her work as having been telepathically dictated to her by a Master of Wisdom, initially referred to only as "the Tibetan" or by the initials "D.K.", later identified as Djwhal Khul.

Her writings were of the same nature as those of Madame Blavatsky and are known as the Ageless Wisdom Teachings. Though Bailey's writings differ from the orthodox Theosophy of Madame Blavatsky, they have much in common with it. She wrote about religious themes, including Christianity, though her writings are fundamentally different from many aspects of Christianity and of other orthodox religions. Her vision of a unified society includes a global "spirit of religion" different from traditional religious forms and including the concept of the Age of Aquarius.

Her philosophy is still applied by organizations she founded, such as the Arcane School, World Goodwill, Triangles, and the worldwide network of Full Moon Meditation Groups. Meer....  wiki Alice_Bailey

Dinsdag 31 maart 19.45 uur   Trees Brouwers  

Lezing: Het Uranus-Pluto vierkant in het licht van de actuele mondiale ontwikkelingen

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00

Het Uranus-Pluto vierkant in het licht van de actuele mondiale ontwikkelingen

Tussen 2012 en 2016 ontstaat er een paar keer een vierkantsaspect tussen de planeten Uranus en Pluto. Dit is een uiterst gespannen situatie die door de collectieve sfeer van deze planeten de gehele mensheid raakt. Pluto heeft de neiging problemen bloot te leggen die onder de oppervlakte al langer lagen te broeien en te gisten maar die als zodanig tot dan toe niet werden herkend. Met de planeet Uranus hebben we als mensheid behoefte aan vrijheid en gelijkwaardigheid. Maar als de rationele eis daartoe de emotionele consequenties veronachtzaamt, hebben we als mensheid een probleem. Dat is het probleem dat Pluto blootlegt en waar ik in deze lezing graag dieper op in zou willen gaan

Threes Brouwers

Ik ben in de tachtiger jaren van de vorige eeuw opgeleid bij Karen Hamaker en later afgestudeerd bij stichting Ascella.

Ik werk als professioneel astrologe sinds 1985 en geef sindsdien ook les in de psychologische astrologie. Aanvankelijk vooral aan de volksuniversiteit in’s-Hertogenbosch. Van daaruit ontstond als vanzelf mijn eigen school, de STA (school voor toegepaste astrologie) in ’s-Hertogenbosch, sinds kort omgedoopt tot de vijfjarige opleiding Nekya.

Nekya bevat tegenwoordig, naast de astrologische praktijk, twee opleidingstakken. Behalve de lessen in de psychologische astrologie, zijn de lessen in de Jungiaanse psychologie uitgegroeid tot een veeljarige opleiding.  Meer informatie kunt u vinden op www.threesbrouwers.nl

Extra

Er is natuurlijk al veel over het Uranus-Pluto Vierkant gezegd, terwijl de gebeurtenissen zich nog blijven ontvouwen. Dus kijk ook even rechts op Youtube bij andere astrologen die er wat over vertellen. 

Dag van de Astrologie

Zaterdag 21 Maart

De Centrale Bibliotheek Groningen; Oude Boteringestraat 18      Van 12.00 tot 15.30 uur  Toegang: Gratis

In 2013 werd er voor het eerst een landelijke dag van de astrologie georganiseerd. Een historische dag voor de astrologie, in Nederland in ieder geval.  De VVANN heeft in samenwerking met de bibliotheek een middag georganiseerd met lezingen en vooral het geven van gratis consulten, dit was een groot succes. In 2014 kwam er daarom een vervolg en op 21 maart 2015 is iedereen weer welkom om zijn of haar vragen voor te leggen aan de astrologen van de VVANN.

Uw wens voor de toekomst

Er gloort nieuw licht op deze eerste lentedag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Laat U verrassen door een astrologische kijk op uw leven door te ontdekken wat U nog wel kan in tijden van crisis.

Samen met astrologen van de VVANN;de Vereniging Van Astrologen Noord Nederland, kijk je naar waar nog wèl ruimte is voor groei en ontdekkingen.

 

Lezing: Er gloort nieuw licht, door Nel Helder

Laat U verleiden en verlokken tot het zetten van nieuwe stappen. Ga staan voor jezelf en maak van een vallende ster een wens voor de toekomst.

 

 

Programma zaterdag 21 maart 2015

 

 Gratis consulten door astrologen van de VVANN

van 12:00-15:30

(De consulten zijn +/- een half uur)

 

Er gloort nieuw licht, lezing door Nel Helder

Aanvang 13:00 en om 15:00 uur

(De lezing duurt +/- een half uur)

 

Neem uw geboortegegevens; plaats, datum en tijd mee!

 

 

Vooraf aanmelden is niet nodig. Wie het eerst komt  wie het eerst maalt. Wel is het begin van de middag waarschijnlijk rustiger dan later.

 

Deze middag wordt georganiseerd in het kader van de Landelijke Dag van de Professionele astrologie

Dinsdag 3 maart 19.45 uur   Machiel Zeijlstra & Magda Prins  Werkavond: Vertex

Kosten; leden gratis, niet-leden € 4,00

De Vertex; wat is dat eigenlijk?

De meeste astrologieprogramma’s berekenen altijd netjes het imaginaire punt de Vertex, dat doorgaans ergens rond de descendant ligt in het vijfde tot en met het achtste huis. (uitzondering doet zich voor in extreem noordelijke streken)Maar wie doet er echt iets mee?

Gebruik jij de Vertex bij een duiding? Heb jij een helder beeld bij de betekenis van dit punt? En wat is jouw ervaring bij dit punt?

Het leek ons een goed idee dit soms omstreden punt een keer met elkaar te bestuderen en te onderzoeken op een werkavond.

De Vertex (Vx) zou een gevoelig punt zijn in de horoscoop dat te maken heeft met lot, bestemming, keerpunt, voorbestemde karmische ontmoetingen. En in feite gaat het niet over een punt maar over een As, want ook het tegenovergestelde punt de anti-Vertex doet mee. Soms de elektrische as genoemd.

De eerste astrologen die voorstelden om de Vertex te gebruiken waren Charles Jayne en Lorne Johndro. Dit  was in de jaren 30 van de vorige eeuw. Het is dus niet een ‘arabisch punt’ zoals bijvoorbeeld het gelukspunt.

Technisch gezien is het het snijpunt van de ecliptica met de zogenaamde ‘prime vertical’.Dit gaan we op de werkavond met een plaatje verduidelijken.

Hoe dan ook zou de Vertex volgens sommige astrologen een heel belangrijk punt zijn, dat alles te maken kan hebben met belangrijke keerpunten in het leven of met belangrijke, vaak onverwachte, voorbestemde ontmoetingen, die te maken blijken te hebben met wendingen in iemands leven of werk. Ook wordt het wel gezien als een punt van ‘kosmisch bewustzijn’ of poort, die toegang geeft tot andere werkelijkheden.

 

Je kunt de Vertex dus bestuderen door te kijken naar

 

Het is van belang voor het slagen van deze werkavond om zelf horoscopen mee te nemen met een Vertex-planeetaspectering, in Synastrie (met partners/ex-partners?) of transits die samen met een levensverhaal wellicht iets kunnen verhelderen over de symboliek van de Vertex of de Vertex-as.

Zo zullen we met elkaar deze materie kunnen gaan onderzoeken en we kijken dus uit naar ieders inbreng.

De Vertex is te berekenen via www.astro.com; Gratis horoscopen -> Chartcollectie -> de Vertex onderaan aanvinken. Inloggen of je geboortegegevens eerst invoeren.

  

Magda PrinsAstrologie is eigenlijk al sinds mijn kindertijd onderdeel van mijn denkwereld. Een klein compact astrologieboekje, dat ik ontdekte in onze boekenkast had mijn grote nieuwsgierigheid gewekt en dat is nooit meer overgegaan. Als periodes van eb en vloed is astrologie altijd bij me gebleven. Door een toevallige ontmoeting (Vertex?) kwam ik rond 2002 opnieuw in aanraking met onze vereniging, waar ik aan het eind van mijn studententijd rond 1979 ook een periode lid van ben geweest.

In 2009 heb ik de astrologieopleiding in Heerenveen afgerond, maar nog elke dag heb ik het gevoel dat de studie van astrologie nooit is afgerond. Ik heb er dan ook erg veel plezier in om met, voor en bij de vereniging steeds weer nieuwe aspecten van de astrologie te onderzoeken en als vlakjes van een diamant te belichten en te laten schitteren. Ook bij het geven van consulten merk ik steeds weer hoe waardevol het is alle nieuwe inzichten te kunnen gebruiken.

Voor mij is astrologie en daarmee het besef van eenheid, samenhang en synchroniciteit  als het dagelijks brood voor mijn simpele zijn.

 

 

Machiel Zeijlstra

Mijn eerste contact met en bestudering van serieuze astrologie rond 1982 heeft mijn kijk op het leven volledig op z’n kop gezet, komend uit een tamelijk agnostisch milieu.

Dat er een grotere oorzakelijke en betekenisvolle samenhang ten grondslag ligt aan alle bestaan was hiermee onomkeerbaar onmiskenbaar voor mij geworden.

Na voornamelijk met muziek bezig te zijn geweest opende zich een wereld voor mij aan spiritueel (zelf-)onderzoek waarin astrologie een belangrijke pijler was. Consulten van enig niveau ben ik rond 1990 gaan geven.

Na een consult van Jan Bartelsman (zie onderaan link) rond 1986 vielen mij de schellen van de ogen m.b.t. de diepte en spirituele zeggingskracht van de zwarte lichten waarop ik me daar in ben gaan verdiepen wat ook de consulten van een nieuwe verdieping en nieuw perspectief voorzag. de persoonlijkheid kwam hiermee in een heel ander perspectief te staan t.o.v. de zielsintentie. Samen met de boeken van Jeff Green en die van Martin Schulman die hieraan vooraf gingen kwam de astrologie voor mij nu echt tot leven.

De kosmische samenhang en ordening op basis van de diepe mystieke betekenis van het getal, zo ook m.b.t. muziek en astrologie, heeft me altijd enorm geboeid en van nature aangetrokken; Harmonische horoscopen en zogenaamde mineure aspecten hebben dus al lang mijn bijzondere aandacht. evenals een zoektocht naar de diepere grondslagen van de basisprincipes van de astrologie zelf.

 

Extra 

Vertex-links:

uranian-institute.org/bfvertex

lynnkoiner.com/astrology-articles/the-vertex-in-the-natal-chart

cosmitec-astrological-compatibility-advice.com/vertex

cafeastrology.com/vertex

thezodiac.com/notworth

You Tube:

Dinsdag 27 januari  19.45 uur    Engelien Hanzens     Lezing:Planetoïden en de kracht van vrouwelijke energie

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00

De Kracht van Vrouwelijke Energie

Het thema gelijkwaardigheid van vrouwelijk en mannelijk houdt me al jaren bezig.

De ongelijkheid is een mondiaal maatschappelijk gegeven. Er is nog heel wat noodzaak voor herstel, als je kijkt naar de uitverkoop van de zorg, het milieu dat nog steeds een thema is ‘omdat het moet’, als je kijkt naar de wereldwijde onderdrukking van vrouwen en vrouwelijke waarden en de daarmee gepaard gaande vervorming van vrouwelijke én mannelijke waarden. Een herwaardering en evenwichtige balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke is hard nodig.

Astrologen weten dat vrouwelijke en mannelijke eigenschappen ongelijk verdeeld zijn over vrouwen en mannen en dat het een hele klus is om balans in je eigen systeem te brengen. Dat lijkt mij wel een eerste voorwaarde voor meer evenwicht in de wereld.Een fundamenteel onderdeel van het vrouwelijke is ook in de astrologie jarenlang onzichtbaar en onbewust geweest. De herwaardering van de planetoïden Ceres, Vesta, Pallas en Juno, kan wellicht een bijdrage leveren aan een herstelde balans. Iedereen kan de versluierde verschijning van deze planetoïden herkennen, maar kunnen we ze in hun ware kracht leven?

Verbinding en veiligheid zijn waarden die met vrouwelijkheid verbonden zijn. In mijn eigen horoscoop komt dit  als werkthema ook erg naar voren. Met drie van de vier planetoïden op het MC (in kreeft) voel ik me op mijn plek om dit uit te dragen.

Deze planetoïden zijn op Astro.com in te voegen via Gratis horoscopen > chartcollectie > onderaan aanvinken.

 

Engelien HanzensSinds 1987 ben ik met Astrologie bezig, sinds 2006 ben ik werkzaam als astroloog en heb ik een praktijk onder de naam Aardengel. Deze naam heb ik gekozen als leidraad voor mijn werk; spiritualiteit neemt een belangrijke plaats in in mijn leven, we hebben het hier op aarde te realiseren. Ik geef les aan opleiding de Diamant in Katlijk. Daarnaast doe ik ook familieopstellingen; systemisch werk is een mooie aanvulling op de astrologie, en de intuïtieve benadering daarvan is een goede aanvulling op de vaak meer mentale aanpak van de Astrologie. Ook combineer ik beide disciplines in de opleiding, zo ben ik op mijn manier bezig met het zoeken van balans.

www.engelienhanzens.nl

Geboren: Balk 12-06-1962, 13:20 uur.

Extra:

Op zaterdag 20 december staan we op Winter Wellness in de Hortus in Haren.

Net als met de Dag van de Astrologie geven we deze dag gratis korte consulten.

Bezoekers zijn van harte welkom tussen 11 en 17 uur in de Plantage.

Op de beurs zijn ongeveer 15 standhouders te vinden op het gebied van: ‘body’, ‘mind’ en ‘creatief’, bijvoorbeeld sieraden, verzorgingsproducten en gezichtsmassage. Daarnaast kunnen bezoekers tegen een kleine vergoeding deelnemen aan een aantal workshops, waaronder ‘Proef! De Winter’, ‘Intuïtief tekenen en schilderen’ en een kinderworkshop ‘hangers maken met natuurlijke materialen’. De rust die de Keltische- en Chinese tuin uitstralen passen goed bij het rustgevende karakter van de beurs.

Het bezoeken van de beurs is gratis, de reguliere entreeprijzen van de Hortus zijn wel van toepassing. Meer informatie over de beurs vindt u op de speciale Facebook-pagina.

www.hortusharen.nl

Dinsdag 16 december     Vereniging       Diner: Astrologisch tafelen met Maanverhalen

Eigen bijdrage voor het eten € 5,-

Opgave via  Magda; 0594-549112. Aanmelden uiterlijk t/m zondag 14 december

Astrologisch Tafelen met Maanverhalen

Au clair de la Lune..

Vanavond is het weer tijd om het jaar gezamenlijk af te sluiten onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. Dit keer doen we dat met een knipoog naar de Maan. De Zon is nu eenmaal vertrokken naar verre oorden..

Het is de bedoeling dat we tussen de eetbare gangen door verrast worden door kleine of iets grotere poëtische en prozaïsche amuses, opgediend door een ieder die iets te bieden heeft…als het maar naar Maan smaakt of geurt.

Dus wanneer je er zin in hebt om iets manigs te delen…een maan-liedje, een maan-gedichtje, een maanverhaaltje of maanrecept, laat het dan even weten, dan maken we er een uitgebalanceerd programma van. De Maan staat die avond tenslotte in Weegschaal..

In principe zorgen Engelien en Magda voor de hapjes en drankjes, maar wanneer je ook een bijdrage wilt leveren ben je van harte welkom! Neem dan even contact op.

Dinsdag 18 november  19.45 uur     Saskia van Vliet        Lezing: De Plutoïden, Lichten van kosmische wijsheid

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00

De Plutoïden, Lichten van kosmische wijsheid

Astronomische ontdekkingen hebben ertoe geleid dat er binnen de astrologie een nieuw gebied te bestuderen valt. Zo is er nieuw licht geworpen op het ruimtelijk gebied voorbij de baan van Neptunus.Pluto draagt een ongrijpbare, overweldigende, confronterende en transformerende kracht in zich. Maar deze kwaliteit bezit de dwergplaneet Pluto niet langer alleen, behalve Pluto zijn nu ook Huya,Varuna, Ixion, Quaoar, Haumea, Eris, Sedna, Orcus en Makemake medebewaarders van ons onderbewuste. Net zoals een lamp aan- en uitgezet kan worden, bedienen de dwergplaneten gezamenlijk de lichtschakelaar in ons bewustzijn. De Plutoïden hebben de intentie om datgene wat onbewust is, bewust te maken.

De ontdekking van deze planeten vindt niet toevallig op dit moment plaats en de bevindingen sluiten aan bij de huidige veranderingen van ons spirituele bewustzijn.

Saskia van Vliet

Auteur van het boek: De Plutoïden - Lichten van kosmische wijsheid, is op zoek gegaan naar de betekenis van deze kosmische ijsdwergen en zal over dit onderwerp spreken. Saskia is in 1995 afgestudeerd als drama-docent aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Zij heeft onder andere ervaring in het regisseren en in het geven van drama- en presentatielessen aan kinderen. Na de geboorte van haar oudste dochter werd zij gegrepen door de wijsheid die schuilgaat in de astrologie. In 2007 studeerde zij af als astroloog aan de opleiding Aurinko te Friesland. 

Meer informatie is te vinden op haar website: www.sterrentaal.nl

Voor Efemeriden zie: http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Ephemeride

Om een horoscoop te maken met de Plutoïden, kies aanvullende punten in de chartcollectie: http://www.astro.com/horoscopen ga naar chartcollectie, log in of voer je geboortegegevens in dan kun je verder.

Eris, Ixion, Orcus, Quaoar, Varuna, Sedna kun je aanvinken, voor Huya, Makemake en Haumea moet je de volgende codes in de balk eronder invoeren gescheiden door komma's: 38628,136472,136108

Meer astrologische informatie over de Plutoïden:

zanestein.com

richardbrown.com

darkstarastrology.com/eris 

darkstarastrology.com/sedna

De Plutoïden ten tijde van de lezing

Woensdag 22 oktober 19.45 uur   Nel Helder    Lezing; Nelson Mandela, als inspiratiebron in tijden van verdeeldheid

Kosten; leden gratis, niet-leden € 10,00

Nelson Mandela als inspiratiebron in tijden van verdeeldheid 

De hele wereld is in rep en roer en nog nooit is er zoveel gaande op het gebied van bewustzijn, dat de wereld de handen ineen moet slaan om van de wereld een vreedzame plek voor alle mensen te maken. Over verdraagzaamheid en samenwerking, nooit vertrouwen en geloof opgeven: ieder mens op aarde kent de man, die deze begrippen tot leven heeft gebracht en onafgebroken inzet heeft getoond.Vanwege het feit, dat Nelson Mandela bijna een jaar geleden is overleden, leek het mij een belangrijke opdracht om over zijn leven te vertellen met als leiddraad zijn horoscoop.

Aan de hand van zijn boek: "In gesprek met mijzelf" zal deze avond ingegaan worden op zijn horoscoop, waarin is deze ongelooflijke kracht te vinden, die hij steeds heeft behouden en waardoor heeft hij zoveel mensen weten te inspireren? Wat maakt, dat hij tijdens zijn gevangenschap nog zoveel invloed had en dat hij dat ook zal blijven houden, nu hij niet meer op aarde is? 

De bedoeling van de avond is om Nelson Mandela levend te houden in die zin, dat hij een inspiratiebron voor een ieder van ons zal blijven. Daarbij zullen we ook kijken, waar wij zelf de kracht kunnen vinden om verder te gaan en niet verbitterd en negatief te geraken.In één avond kan er natuurlijk niet genoeg besproken worden, maar ieder 

inzicht of positief woord zal in de geest van hem onze geestkracht vergroten.

Nelson Mandela; Geboren op 18 juli 1918; om  14.54 uur; Mvezo South Africa

In gesprek met mijzelf
Horoscoop Nelson Mandela
Op Robben Eiland, binnenplaats gevangenis, speciaal voor de pers.

Beroemde speech van Mandela voor aanvang van de rechtszaak tegen hem met de aanklacht van sabotage, Hooggeregshof Suid-Afrika, Pretoria, 20 April 1964. Meer hierover: http://www.theguardian.com/world/2007/apr/23/nelsonmandela

Nel Helder

Nel Helder

Het is nu 30 jaar geleden, dat ik aangeraden werd om eens mijn horoscoop te laten maken door Elly Post, inspirerend mede oprichtster van de astrologische vereniging. Vanaf deze horoscoopduiding veranderde mijn leven en heb ik extra zintuigen gekregen om de wereld waar te nemen, waar ik iedere dag van geniet. De vrijheid, die dit heeft gegeven om op een andere manier te kijken naar het leven en hoe mensen met elkaar leven is een rijkdom, die alles overstijgt.Er gaat geen dag voorbij of ik denk na over hoe de wereld bevrijd kan worden van de apartheid en voorwaarts terug kan gaan naar éénheid. Als kind werd ik al geconfronteerd met "apartheid". Mijn vader had een tijd in Amerika gewerkt en gewoond bij een "zwarte familie", die later bij ons in Nederland kwamen. De hele straat liep uit om deze mensen aan te staren en even heel voorzichtig aan te raken. Ik schaamde mij er zelf voor, dat ik blank ben. Pas toen ik volwassen was begreep ik, dat ik  niet verantwoordelijk was voor hoe blanken met zwarte mensen omgaan en zijn gegaan. Nog later moest ik tot mijn spijt constateren, dat discriminatie op grond van huidskleur, maar ook van geloof en opleiding gemeengoed is. Liever zou ik spreken van gemeen "kwaad".

Nelson Mandela is voor mij een voorbeeld van hoe ieder mens zich kan ontwikkelen en zijn principes van rechtvaardigheid in ere houdt. Hij is een "levend" voorbeeld van bezield leven en in alle eenvoud positief duidelijk zijn.Het is voor mij een eer om deze avond aan hem te kunnen wijden.

Horoscoop Nel Helder
Nelson  Mandela als Advocaat
eigenlijk een persfoto om een beter beeld te schetsen van Robben eiland

Algemene Leden Vergadering, dinsdag 23 september om 19.30 uur, in de Oude Drogisterij.

Let op! De Algemene Ledenvergadering is verplaatst  naar dinsdag 23 september, een week later dus, niet op Prinsjesdag dit jaar. Dit ivm een korte lezing na de ALV van Hennie Zoer, dat lukte niet op 16 september.

Hennie Zoer heeft naar aanleiding van de CD met Kosmische Octaaftonen van Hans Cousto geëxperimenteerd met deze planeetfrequenties en er een klein praktisch boekje over geschreven. Zij werkt als natuurgeneeskundige bijna dagelijks met deze klanken/frequenties, die weer corresponderen met planeten,  kleurfrequenties en chakra's.  Zij vindt het leuk om daar het een en ander over te komen vertellen op de ALV. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Planetentöne

Hennie Zoer

Mijn naam is Hennie Zoer. Ik ben geboren op 3 -10-1964 in Rotterdam, om 23.00 uur. Voor astrologen altijd prettig om te  weten, denk ik.Sinds 2005 geef ik voetreflexbehandelingen en klankmassages met klankschalen.

Tijdens een workshop "werken met stemvorken", kwam ik in aanraking met de CD Kosmische octaaftonen. De frequenties van de kosmische octaaftonen werden in 1978 ontdekt en in kaart gebracht door Hans Cousto, een Zwitsers mathematicus en musicoloog.

 Van kind af aan heeft de natuur, de astrologie en klank mijn aandacht.

Door deze CD werd ik geïnspireerd om mijn opgedane natuurgeneeskundige kennis verder te onderzoeken. Dat heb ik gedaan.

Eerst zelf ervaren. Een week lang iedere ochtend nr 4, Aarde Jaar met de frequentie van de Ohm klank, tijdens de meditatie gedraaid. Ik voelde mij die dagen prima afgestemd, relaxed. De week erop de ochtendmeditatie zonder de Aarde toon uitgevoerd en het viel mij op dat het meer energie kostte om bij mijzelf te blijven.

Daarna in overeenstemming met een aantal cliënten, de CD gebruikt tijdens voetreflexbehandelingen.

Door de resultaten daarvan is het idee ontstaan om een praktische handleiding te schrijven. Bestemd voor iedereen die iets heeft met klank en graag in verbinding met het Universum leeft.

https://sites.google.com/site/astrogroningen/config/pagetemplates/jaarprogramma-2013-2014-1/Hennie%20Zoer%20Horoscoop.png?attredirects=0