2013-2014

Twitter

     Like ons!

Jaarprogramma 2013-2014

Dinsdag 15 oktober Michael de Baker                  Lezing: Astrologie en regressie

Vrijdag 22 november Jan Bartelsman                   Lezing: De spirituele basis van de Zwarte Lichten Astrologie

Dinsdag 17 december Vereniging    Astrologisch tafelen: Goden- en Godinnen-spijzen

Dinsdag 21 januari Pieter Wemelsfelder       Werkavond: Huisheren en huizenverbanden

Zondag 2 februari t.m 27 april Michael de Baker Cursus: Cursus Evolutionaire Astrologie

Dinsdag 25 februari Sytie Peckelsen                   Lezing:  Astrologie en beroepskeuze

Dinsdag 18 maart Tienka Atema                           Lezing: Dag en nacht, een wereld van verschil

Zaterdag 22 maart                                          Vereniging: Dag van de astrologie

Dinsdag 15 april Floris Wijers                               Lezing: Fascinerende Pholus

Zaterdag 24 mei Wilma ter Mull                      Workshop: De causale horoscoop

Dinsdag 17 juni                                              Vereniging: Open Podium Astrologie

Dinsdag 17 juni 19.45 uur     Open podium astrologie

Kosten; leden gratis, niet-leden € 4,00

Het idee achter het Open Podium is, om de astrologische kennis, die aanwezig is binnen onze vereniging, naar boven te halen en onderling uit te wisselen. Want met elkaar weten we natuurlijk ontzettend veel over astrologie. Een bijdrage kan heel kort zijn tot een half uur. Bijvoorbeeld een kleine lezing over eigen ontdekkingen en/of eigen onderzoekjes, een anekdote over een bepaalde transit, een prangende astro-vraag die in de groep wordt gegooid, een astro-gedicht, astro-quiz, een minicursus astro-koken etc. Het maakt niet uit..... Als het maar astro is! 

Overzicht voorgaande edities 2006-2013

21 maart 2006:

De Windroos                                                          Martijn Bakker

Zonnerondgang                                                     Wilma Arts

Planeten in dialoog                                               Engelien Hanzens

Mediumschap in de horoscoop                           Nel Helder

 

20 maart 2007

Uurhoek open Podium                                       Engelien Hanzens

De Maya kalender                                              Wilma Arts

Handmatig de horoscoop berekenen              Christie Visser

De toekomst van Nederland                             Martijn Bakker

Jupieter: de maagd-man                                   Pieter Wemelsfelder

 

19 februari 2008

Vergelijking VVANN en Ophiochus                   Engelien Hanzens

Het zesde huis                                                      Wilma Arts

2012                                                                      Nel Helder

Performance Jupieter                                         Pieter Wemelsfelder

 

In het seizoen 2008 -2009 was er geen Open Podium

 

15 juni 2010

Astrologische liederen                                        Jan Kuiper

Verkiezingen 9 juni 2010                                     Martijn Bakker

Quiz; de beste astroloog ter wereld                   Pieter Wemelsfelder

 

21 juni 2011

Astrologische liederen                                       Jan Kuiper

Harmonische horoscopen                                 Machiel Zeijlstra

Astrokartografie via Astro.com                         Rico Jansen

Introductie Vulcanus en Persephone                Engelien Hanzens

 

19 juni 2012

Jupieter                                                              Pieter Wemelsfelder

Numerologische Astrologie                             Machiel Zeijlstra

Eise Eisinga                                                      Magda Prins

Op het middelpunt v.h. leven                            Martijn Bakker

 

18 juni 2013

Toepassing van astrologie in zijn praktijk         Wim Mulder

voor Natuurlijke Geneeswijzen                          

Voordracht over de Zon                                      Nel Helder

Astro Quiz                                                            Magda Prins

Astrologische impressies van India                  Martijn Bakker

Zaterdag 24 mei 11.00-16.00 uur    Wilma ter Mull    Workshop: De Causale horoscoop

Kosten; leden €17,50, niet-leden € 35,00  Dit is inclusief lunch!

Opgave secretariaat ivm lunch.

De Causale HoroscoopIn deze workshop/lezing wil ik iets vertellen over de Causale horoscoop. Deze horoscoop is in Nederland vrijwel niet bekend bij astrologen. De Causale horoscoop is een onderdeel van drie andere horoscopen die met name gebruikt worden in het API-instituut in Zürich. De vier horoscopen die daar gebruikt worden zijn:

Radix of geboortehoroscoop; dit is de horoscoop zoals deze door elke astroloog getrokken wordt. Vanuit deze horoscoop worden de drie andere horoscopen opgebouwd.

Maansknoophoroscoop; in deze horoscoop wordt de maansknoop op de ascendant geplaatst en de huizen zijn van gelijke grote. Het verschil zit hem in het feit dat de opbouw van deze horoscoop met de klok meeloopt. Dit omdat de maansknoop vrijwel constant retrograde loopt. Deze horoscoop geeft inzicht in het onderbewuste en afgeleid daarvan vorige levens.

Huizenhoroscoop; in deze horoscoop worden alle huizen teruggebracht naar 30 graden en van daaruit worden de aspecten opnieuw berekend. Deze horoscoop geeft inzicht in het verloop van de biografie van de mens.

De Causale horoscoop,  gaat er vanuit dat de ascendant 0 graden ram vertegenwoordigt en de driehonderdzestig graden van de horoscoop elk een graad van de dierenriem vertegenwoordigt. Zo is bijvoorbeeld de midhemel 0 graden steenbok.  Wanneer je nu de stand van de planeten in de radix vanaf de stand van 0 graden ram van de ascendant opnieuw berekent, komen de planeten veelal in een ander dierenriemteken te staan. Dit nieuwe dierenriemteken geeft informatie over de geestelijke groei van de betreffende. Ook hier kunnen aspecten eventueel veranderen.

Het grote voordeel van het duiden van deze horoscoop is: dat je de evolutie van de ziel helder in beeld kunt krijgen. Het is namelijk mogelijk om de vier horoscopen met elkaar te vergelijken waardoor er meer dimensie en diepgang in de horoscoop wordt aangebracht.

Wie meer over deze manier van werken wil leren kan mijn driejarige online cursus volgen: http://www.astrologie-actueel.nl/actueel/node/28

Wilma Ter Mull

Sinds 1994 ben ik biografisch astrologisch coach en werk wat anders dan andere astrologen. In mijn werk probeer ik de biografie van iemand te duiden in het licht van iemands karma. In mijn visie komt een de mens niet als onbeschreven blad ter wereld maar heeft al een lange voorgeschiedenis die zijn blikrichting op de wereld bij de geboorte beïnvloed. Omdat deze invloed veelal onbewust blijft kunnen signalen die uit de biografie komen door middel van belangrijke gebeurtenissen, vaak niet als waardevol materiaal herkend worden.  Door deze te leren herkennen bekeken vanuit het karma van de mens, kan er nieuwe richting aan de biografie gegeven worden. Dit kan vaak ziektes voorkomen en meer levensgeluk schenken omdat  verbanden duidelijk worden. De familie van afkomst is daarin een heel belangrijke factor  omdat familie een heel eigen systeem heeft waar de individuele ziel voor de geboorte een soort verbond mee aangaat. Deze beide gebieden persoonlijk onderbewuste (karma) en collectief onderbewuste, probeer ik in mijn werk met elkaar in verbinding te brengen.

Mijn werkmethode is afkomstig uit een combinatie van antroposofie, de astrologie volgens de API-methode en mijn inzichten die ik opdeed in mijn opleiding in de psychiatrie. 

Website Wilma Ter Mull: www.astrologie-actueel.nl

Bruno Huber (November 29, 1930 - November 3, 1999) was a Swiss astrologer who, with his wife, Louise Huber (10 May 1924), founded the Huber School of Astrology in 1962, het API of APA; Astrological Psychology Association.

 This school of thought specializes in astrological psychology. He previously worked as an assistant to Roberto Assagioli  doing psychosynthesis and was a follower of Assagioli's friend and colleague Alice Bailey. 

De website van APA:

www.astrologicalpsychology.org

Alice Ann Bailey (June 16, 1880 – December 15, 1949) was a writer and theosophist in what she termed "Ageless Wisdom". This included occult teachings, "esoteric" psychology and healing,astrological and other philosophic and religious themes.

Bailey was born as Alice LaTrobe Bateman, in Manchester, England. She moved to the United States in 1907, where she spent most of her life as a writer and teacher.

Her works, written between 1919 and 1949, describe a wide-ranging system of esoteric thought covering such topics as how spirituality relates to the solar system, meditation, healing, spiritual psychology, the destiny of nations, and prescriptions for society in general. She described the majority of her work as having been telepathically dictated to her by a Master of Wisdom, initially referred to only as "the Tibetan" or by the initials "D.K.", later identified as Djwhal Khul.

Her writings were of the same nature as those of Madame Blavatsky and are known as the Ageless Wisdom Teachings. Though Bailey's writings differ from the orthodox Theosophy of Madame Blavatsky, they have much in common with it. She wrote about religious themes, including Christianity, though her writings are fundamentally different from many aspects of Christianity and of other orthodox religions. Her vision of a unified society includes a global "spirit of religion" different from traditional religious forms and including the concept of the Age of Aquarius.

Her philosophy is still applied by organizations she founded, such as the Arcane School, World Goodwill, Triangles, and the worldwide network of Full Moon Meditation Groups. Meer....  wiki Alice_Bailey

Antroposofie(van het Griekse anthropos "mens" en sophia "wijsheid") is een spirituele filosofie en occulte wetenschap gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (27 februari 1861– 30 maart 1925), die het bestaan postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het zintuigvrije denken en het bewustzijn in het algemeen.

De antroposofische gezichtspunten worden ingezet op verschillende terreinen, zoals vrije schoolpedagogie, heilpedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapieën, antroposofische geneeskunde, sociale driegeleding, biologisch-dynamische landbouw.

Rudolf Steiner beschrijft in zijn werk hoe hij door aanleg en training het vermogen ontwikkelde bij vol bewustzijn waar te nemen in de bovenzinnelijke, niet materiële wereld. Hij was ervan overtuigd dat mediamieke helderziend- of heldervoelendheid die kan optreden bij verlaagd trancebewustzijn in onze tijd vervangen moet worden door een helderziendheid bij vol bewustzijn.

Hij hield door heel Europa voordrachten en schreef in de loop der jaren meer dan 30 boeken. 

Meer... Wiki Antroposofie

Dinsdag 15 april  19.45 uur    Floris Wijers    Lezing: Fascinerende Pholus

Kosten; leden gratis, niet-leden € 8,00

Floris Wijers gaat deze avond dieper in op de rol van Centaur Pholus in de radix en in transit. Pholus beweegt tussen de vormgevende Saturnus en de vormoplossende Neptunus, dus op het snijvlak van uitersten. Zijn dynamiek is grillig en verrassend. Floris geeft aan de hand van voorbeelden onthullende inzichten over hoe waardevol Pholus is als we hem echt begrijpen.

 

Naast een korte introductie waarin we de astronomische kenmerken van het hemellichaam bekijken en de gevolgen daarvan voor de interpretatie, nemen we een korte duik in de mythologie om te onderzoeken welke aanknopingspunten voor duidingsaanwijzingen daar zijn te vinden. Daarna zullen we naar een paar voorbeelden kijken van mensen met een prominente plaatsing van Pholus in de horoscoop, en hoe we de invloed van deze Centaur daarin kunnen merken.

 

Floris Wijers

Floris Wijers koestert een levenslange passie voor metafysische onderwerpen. Hij volgde in de jaren ‘90 het Tarot Inwijdingsjaar bij Jan Ton, later de beroepsopleiding astrologie bij Achernar; bij Karen Hamaker-Zondag, workshops bij Ludy Hoogeveen en klassieke astrologie bij LeeLehman

 www.floriswijers.nl.

Ter introductie

Lee Lehman over, teaching astrology:

Floris Wijers

Ze behoeft eigenlijk geen introductie toch hier een Interviewtje met Karen Hamaker Zondag als een van "astrology's biggest stars" bij nadiyashah.com

Dag van de Astrologie            Zaterdag 22 Maart         

De Centrale Bibliotheek Groningen  Oude Boteringestraat 18

Van 12.00 tot 15.30 uur                      Toegang: Gratis

Programma 

Sterren Stralen

 Stralende sterren wijzen ons de weg

“Een kort kijkje in Uw sterren”:  consulten door astrologen van de VVANN

van 12:00-15:30

(De consulten zijn +/- een kwartier)

 

Lang Leve de Crisis: lezing door Nel Helder

Aanvang 13:00 en om 15:00 uur

(De lezing duurt +/- een half uur)

 

Neem uw geboortegegevens; plaats, datum en tijd mee!

Vooraf aanmelden is niet nodig. Wie het eerst komt  wie het eerst maalt. Wel is het begin van de middag waarschijnlijk een stuk rustiger dan later.

Agenda bibliotheek

Deze middag wordt georganiseerd in het kader van de Landelijke Dag van de Professionele astrologie

Dinsdag 18 maart  19.45 uur    Tienka Atema 

Lezing: Dag en nacht, een wereld van verschil

Kosten; leden gratis, niet-leden € 8,00

Dag en nacht, een wereld van verschil

In de klassieke astrologie is het heel belangrijk om te weten of je te maken hebt met een dag- of nachthoroscoop. Planeten worden anders geduid en werken anders uit in een dag- of nachthoroscoop. Vooral de werking van Mars en Saturnus, in de klassieke astrologie de lastige planeten, nemen we onder de loep. We gaan kijken naar de theorie, die eenvoudig te volgen is, maar het accent ligt op de toepasbaarheid. Aan de hand van voorbeeldhoroscopen laat ik zien hoe deze techniek, ook vandaag,  een verdieping geeft aan je duiding.

 

Tienka AtemaHeeft een eigen praktijk in Bilthoven en is geschoold in de klassieke en psychologische astrologie. Na het volgen van de opleiding bij Karen Hamaker heeft ze zich verdiept in de klassieke astrologie en opleidingen gevolgd bijLee Lehman, Astromundi en Bernadette Brady. Na de Horary Astrology opleiding bij Deborah Houlding is ze nu als Tutor verbonden aan Deborah Houlding’s School of Traditional Astrology. Ze geeft les in klassieke technieken en in uurhoekastrologie. De Basisopleiding Uurhoekastrologie van Deborah heeft ze vertaald, die wordt nu door haar gegeven in het Nederlands.

 

www.astrologiepraktijk.nl

Ter introductie Deborah Houlding:

Dinsdag 25 februari  19.45 uur   Sytie Peckelsen Lezing: Astrologie en beroepskeuze

Kosten; leden gratis, niet-leden € 8,00

Astrologie en beroepskeuze

Voortijdige schoolverlaters vallen door gestapelde problematiek tijdelijk uit het onderwijs. Ik ervaar dat het niet aan motivatie schort, maar aan het missen van handvatten om met de ontstane situatie om te gaan. Opleiden naar werk hoort bij mijn beroep en hierbij wordt de beroepskeuzevraag gesteld.Op reguliere scholen worden testen afgenomen om achter het meest passende beroep te komen en kan het nivo worden bepaald wanneer er sprake is van een onderwijsachterstand. Ik ervaar dat na een beroepskeuzetest het kwartje heel vaak niet valt: ‘Ze zeggen dat ik…..’ ‘Er komt uit dat ik…...”.

Astrologen hebben het vermogen holistisch te kijken naar behoeftes en verlangens die verder gaat dan de reguliere schooltesten. Aan de hand van voorbeelden van voortijdige schoolverlaters kijk ik met jullie naar de eventuele beroepsrichting. Het is net zo leuk te kijken naar het beroep wat een oudere heeft gedaan en wat de droom was die er ooit aan het begin lag.

Ik verken eerst de Zon, Maan, Ascendant en MC. Hieraan is al veel te ontlenen. Daarna kijk ik naar de zintuiglijke huizen 2, 6 en 10. De verfijning volgt vanzelf met de spirituele lichten.

 

Als je een horoscoop wilt meenemen, draai hem dan uit in Placidus (dus niet in gelijke huizen zoals hier eerst vermeld stond).

 

Sytie Peckelsen Huisman

Geboren in 1958. Zij werkt in het middelbaar beroepsonderwijs en heeft daarnaast een astrologische praktijk. Mondiale astrologie is een interessegebied van haar, omdat zij hierdoor zicht krijgt op de vragen vanuit een generatie. Iedere generatie heeft zijn eigen kijk op de toekomst en de persoonlijke uitdagingen die daarin liggen. In het onderwijs werkt zij met voortijdige schoolverlaters. Sytie woont in Friesland, Katlijk, en is een van de medeoprichters van de Friese astrologische vereniging Ophiochus. 

Dinsdag 21 januari 19.45 uur Pieter Wemelsfelder       Werkavond: Huisheren en huizenverbanden 

Kosten; leden gratis, niet-leden € 4,00

Huisheren en huizenverbanden  

Op deze werkavond gaan we aan de slag met de verbanden tussen de huizen en de huisheren in onze eigen horoscoop. Daarvoor gebruiken we een oude, maar voor velen onbekende, methode uit het boek  Psychologische Astrologie van Th. J. J. Ram (foto hiernaast). Ze onthult informatie over iemands aanleg en de mogelijkheden om die in de praktijk te brengen. In de duiding vervult ze zeker een waardevolle aanvulling.Vergeleken met de onderwerpen van de laatste bijeenkomsten, wordt het een aardse en praktische avond; de Maagden en Steenbokken zullen zich zeker vermaken. Maar ook voor alle andere sterrenbeelden wordt het een interessante avond om nieuwe lagen in de horoscoop te ontdekken. Hoe wilskrachtig ben je? Ben je misschien een verbreider? Schuilt er een politicus in je? Of heb je een onvermoed kunstzinnig talent? Je komt er op deze avond achter.

Neem uiteraard je horoscoop mee, met bij voorkeur een aspectentabel zodat je in één oogopslag ziet hoe de planeten met elkaar verbonden zijn. En neem ook een groen, geel, blauw en rood potlood + liniaal mee; in deze hightech digitale tijd gaan we het ouderwetse handwerk verrichten, gelijk de astroloog Ram dit deed toen hij de huizencycli analyseerde J.

Th.JJRam.jpg

Pieter WemelsfelderIn 1993 ben ik mijn nieuwsgierigheid in de astrologie gaan volgen via cursussen astrologie en eind jaren negentig de opleiding bij Aurinko in Heerenveen. Deze heb ik niet afgerond met een diploma. Astrologie pas ik hobbymatig toe, voor mijn beroep heb ik iets anders gekozen. Sinds 2001 ben ik lid van de VVANN, met dank aan Joyce Hoen die er een zaterdaglezing gaf. Ook ben ik (bestuurs)lid van de Friese astrologievereniging “Ophiochus”.  

Dinsdag 17 december 18.00 uur Vereniging    Astrologisch tafelen: Goden- en Godinnen-spijzen

Eigen bijdrage voor het eten € 5,-

Opgave via het secretariaat. Aanmelden t/m zondag 15 december

Het heerlijk avondje komt er aan!  Voor velen al weer achter de rug, maar wij astrologen  hebben het nog in het vat zitten. Welk vat? Een dyonisisch vat dat, wanneer het aangebroken wordt allerlei centaurische heftigheden kan ontketenen? De Griekse Goden en  andere mythologische figuren zijn over het algemeen niet te vertrouwen en voor je het weet ontbrandt er weer een strijd, of worden geroofde maagden  gevoerd met granaatappelpitten, waardoor ze nooit meer kunnen ontsnappen…

 Wat jullie te wachten staat weten zelfs wij niet helemaal, maar gevoed en gevoerd zullen jullie worden, met aards en mythologisch voedsel. Kom lekker eten en luisteren, doe mee  en we zien wel hoe de avond zich over ons zal ontfermen.

 

Vrijdag 22 november 19.45 uur    Jan Bartelsman    Lezing; De spirituele basis van de Zwarte Lichten Astrologie

Kosten; leden gratis, niet-leden € 8,00

De spirituele basis van de Zwarte Lichten Astrologie

In deze lezing zal ik in eerste instantie ingaan op de spirituele basis van de Zwarte Lichten Astrologie via de quantum wetenschappen om van daar uit een vertaling te maken naar de plaatsing in de horoscoop van de Noordermaansknoop, de Zwarte Maan en de Zwarte Zon, waarbij ook nadrukkelijk stil wordt gestaan bij de Progressieve Nieuwe Manen en de Planeet Pluto die essentiële onderdelen zijn van het juist kunnen plaatsen van het proces wat onder de Zwarte Lichten zit.

Jan Bartelsman

Geboren op 24 november 1948 20.56 in Leiden. Hij kwam in 1984 via een horoscoopduiding in contact met Peter de la Haye die hem daarna in het spirituele duidingssysteem heeft ingewijd. Het was een spiritueel thuiskomen en het heeft zijn leven definitief op een ander level gezet. In 1990 gaf hij zijn functie als directeur bij het Ministerie van Onderwijs op, om zich geheel te wijden aan horoscoopduidingen in dit systeem en aan het verder verbreiden van de inhoud ervan.

Dinsdag 15 oktober om 19.45 uur Michael de Baker Lezing; Astrologie en regressie

Kosten; leden gratis, niet-leden € 8,00 

Astrologie en regressie: Op weg naar een therapeutische astrologie 

In mijn praktijk te Baarn combineer ik de evolutionaire astrologie gebaseerd op het werk van de Amerikaan Jeffrey Green en vooral op de therapeutische toepassing daarvan door zijn leerling Mark Jones - psychosynthese therapeut te Bristol, met regressie therapie. Beide disciplines gaan uit van een individuele zielsontwikkeling door meerdere levens. Het werktuig dat de ziel gebruikt om aan haar lessen te werken is de persoonlijkheid. Een optimale persoonlijkheidsontwikkeling – begrepen als afgestemd op de zielsopdracht – wordt gedwarsboomd wanneer herhaling van trauma een thematisch karakter krijgt. De persoonlijkheid kan te maken krijgen met gebeurtenissen die zo pijnlijk of verwarrend zijn dat ze onverwerkt blijven en na het fysieke sterven als trauma's in de ziel voortleven. Dergelijke onverwerktheden beperken de natuurlijke energie van de ziel. Om die energie weer vrij te maken brengt de ziel de trauma's uit vorige levens opnieuw tot leven in een nieuwe incarnatie, in een nieuw lichaam en een nieuwe persoonlijkheid. Alleen op die manier kunnen ze uiteindelijk verwerkt worden. Het doel van therapie is het verwerken van trauma’s, het neutraliseren van levensthema’s en het herstelllen van verbroken verbindingen met levensdomeinen. 

Een therapeutische astrologie identificeert de karmische traumalading in de horoscoop en helpt de cliënt in het afstemmen van zijn persoonlijkheid op de lessen die de ziel zich gesteld heeft voor het huidige leven. Het zicht krijgen op die lessen en het duiden van de vele tegenslagen in een mensenleven tegen de achtergrond van die zielsontwikkeling is voor veel mensen reeds uitermate helend. 

In deze lezing zullen we onderzoeken hoe die traumalading in de horoscoop ontdekt kan worden. De Evolutionaire As – Pluto & Zuidermaansknooppunt, Uranus, Pluto polariteit punt & Noodermaansknooppunt – zal uitgelegd worden aan de hand van een bekend persoon. Daarna zal in een Case Study duidelijk worden hoe een heldere traumaduiding in de horoscoop het werk van de regressie therapeut tegelijk verdiept en vergemakkelijkt. 

Michael De Baker 

Geboren te Baarn, 1957. Twintig jaar in Spanje gewoond en net weer een jaar terug in Nederland. Passies: stilte, Tao, J.S.Bach, lege weilanden. Opleidingen: conservatorium, orthopedagogiek, en daarna het afleren van al het overtollige door de school van het leven zelf en uitkomen bij wie je bent. Van daaruit opnieuw beginnen: evolutionaire astrologie en regressie therapie. 

website: www.sound-whole.com 

Hier Youtube filmpjes van Mark Jones en Jeffrey Green, ter introductie.