2012-2013

Het Jaarprogramma 2012-2013

Alle aktiviteiten zijn openbaar, dus je hoeft geen lid te zijn om langs te komen. Voor de leden zijn alle lezingen en aktiviteiten op dinsdagavond vrij toegankelijk. Voor workshops en cursussen krijgen leden korting. Om lid te worden klik hier. De prijzen zijn inclusief koffie, (kruiden)thee en wat lekkers. Voor de aktiviteiten op zaterdag; workshops, cursussen, enz. is opgave noodzakelijk. Opgave bij het secretariaat.

Lezingen in Heerenveen. Wij werken samen met de astrologische vereniging van Friesland; Ophiochus, die ook maandelijkse lezingen e.a. aktiviteiten organiseert. Agenda Ophiochus.Elizabeth Hathway 

Lezing; De Crisis met Uranus vierkant Pluto 

Dinsdag 16 oktober 19.45 uur;

Kosten; Niet-leden € 8,- leden gratis

Tussen 24 juni 2012 en 17 maart 2015, komen Uranus en Pluto zeven keer in aanraking met elkaar. Een vierkant aspect dat zich zeven keer herhaald is heel bijzonder en doet menig astrologenhart sneller kloppen, inclusief de mijne. Vorig jaar heb ik tijdens het Oldenzaal congres mijn ideeën m.b.t. de betekenis van deze zevenmalige vierkant in een lezing toegelicht. Sindsdien hebben de planeten elkaar twee keer ontmoet - en aan de hand van de gebeurtenissen rondom de tijd van de eerste twee vierkanten uit de reeks, is mijn eigen inzicht m.b.t. de uitwerking van het vierkant alleen toegenomen. Graag praat ik met jullie over deze belangrijke planetaire interactie, en zoals jullie van mij gewend zijn, zullen de relevante horoscopen van landen en mensen de revue passeren. 

Elizabeth Hathway

Elizabeth Hathway (1957, Steenbok)is een veelzijdige astroloog met een speciale interesse in mundane astrologie. Elizabeth heeft artikelen geschreven in vaktijdschriften in binnen en buitenland, en is een vaak geziene gast op congressen. Elizabeth is momenteel bezig met haar masters; Cultural Astronomy and Astrology, op de University of Wales, Lampeter. Haar praktijk is in Amsterdam. 

http://astrologieblog.nl/

hathway77@hotmail.com

Han van Straaten 

Studiedag; De Heling van de Centauren in de Horoscoop

Zaterdag 17 november 10.30 - 16.30 uur;

Kosten; Niet-leden € 50,- leden € 35,- (incl. 2 consumpties)

Locatie: Hotel Van der Valk te Drachten

Opgave: Magda Prins; e-mail Tel: 0549-549112 details

'There is a crack in everything. That's how the light gets in.' Deze magische woorden zijn genoteerd door de legendarische zanger Leonard Cohen, die in 2012 zijn afscheidstournee maakt. Cohen heeft een centaurische horoscoop en is als zanger daardoor een vertolker van het collectieve onbewuste. De barsten en scheuren in onze ziel, die we zo manhaftig proberen te bedekken, gaan het een keer begeven. Het leven blijft de druk opvoeren totdat we eenmaal bezwijken. We gaan de diepte in. We zien in hoe onze overlevingsstrategieën onze ware aard zijn gaan bedekken. Om op de been te blijven hebben we ons eindeloos aangepast. Wie zijn we in de kern? Waar is het spelende kind gebleven dat van een rafeldraad een vliegtuig maakte? Waar zijn onze verwondering en levenslust gebleven? De centauren helpen ons daarbij terug te komen. Cheiron is in 1977 ontdekt, tien jaar nadat de democratiseringsgolven de universiteiten overspoelden en vrouwen hun recht op eigenheid gingen opeisen. Uranus en Pluto (in conjunctie) waren in de jaren zestig de uitvoerders van een 'crack' in het naoorlogse systeem, waardoor er licht en ruimte in de structuren werd gebracht. Dat gebeurde via demonstraties, revoluties en bezettingen, die bepaald niet altijd zachtzinnig verliepen. In de jaren negentig werden Pholus en Nessus ontdekt, belangrijke aanvullingen in het centaurensysteem. Ons bewustzijn kon deze drie nieuwe hemellichamen vanaf het ontstaansmoment gaan onderzoeken en stapje voor stapje integreren. Een planeet wordt ontdekt als de mensheid daar collectief aan toe is. Er komt potentieel een bewustzijnslaag bij. Wat hebben Cheiron, Pholus en Nessus, de meest gebruikte centauren, ons op persoonlijk niveau te zeggen? De plaats waar Cheiron, Pholus en Nessus in de horoscoop staan is omgeven met een bepaalde energie.We vermijden onbewust ons op deze plaats te focussen, omdat er een subtiele dreiging van uitgaat. Het lijkt alsof in ons onbewuste een bordje staat met 'Gevaar, hoogspanning'. Het zijn de plaatsen van een 'crack' in ons eigen energiesysteem. De plaats van deze centauren is verbonden met oude familieneuroses, hardnekkig verzet en een sterke vermijdingsdrang. We kunnen in de tekens en huizen die bezet zijn door centauren een scheur of een lek ervaren, waardoor de energie wegsijpelt. Geen wonder want de energie wordt gebruikt voor verharding en verstarring, die nodig is om deze levensgebieden te blijven controleren. Als we zoveel energie investeren om zulke plaatsen in onze horoscoop niet te onderzoeken, dan moeten ze wel bijzonder zijn. En dat zijn ze ook, het zijn niets minder dan onze 'putdeksels naar de kosmos'. Daarmee wordt bedoeld dat de verborgen pijnpunten die Cheiron, Pholus en Nessus vertegenwoordigen, juist onze heelheid kunnen terugbrengen.Misschien niet voor honderd procent, maar het toelaten van de centauren betekent het betreden van een eigen helingsweg. De centauren ontmoeten is een inwijdingsweg. Elke inwijding gaat gepaard met beproevingen. Bij Cheiron, Pholus en Nessus bestaat deze beproeving uit het durven voelen van diepe onderliggende pijn, waarvan we ons meestal niet eens bewust zijn. Mensen zijn pijnvermijdende wezens. Als het even kan houden we het liever leuk, blijven we ons druk bezighouden met ons werk en sociale contacten. Prestatiedruk en afleiding genoeg in de 21e eeuw. Leonard Cohen is door de pijn van eindeloze depressies heengegaan en vertolkt zijn weg voor vele generaties. Eckhart Tolle is door diepe depressies heengegaan en beschrijft de helingsweg voor ons 'pijnlichaam'. Vele mensen hebben 'De Kracht van het Nu' gelezen, maar hoeveel zijn blijvend aan de slag gegaan met hun pijnlichaam? In de studiedag wordt aan de slag gegaan met de achtergronden van Cheiron, Pholus en Nessus en worden indicaties gegeven voor duidingen van verschillende plaatsingen in de horoscoop van deze 3 nieuwe bewustzijnsinstrumenten. Meer info over de Centauren:www.gaia-abc.com/astrologie/diversen/centauerswww.astrologie-info.nl/pholus-nessus.htmlHan van StraatenAls astroloog, econoom en talentencoach ben ik nu 14 jaar zelfstandig actief. Mijn laatste baan was docent economie en accountancy aan de Hanzehogeschool in Groningen. Een mooie uitdagende baan, waar ik na 7 jaar toch uitgroeide door de eenzijdige mentale gerichtheid. In de jaren zeventig ben ik in mijn studietijd met astrologie begonnen. Ik zocht (toen onbewust) diepere wetten dan de economische en vond die in de astrologie. Dit mondde uit in een eigen onderneming in 1998, waar ik alles integreerde wat ik gedaan had. Aangevuld met therapeutische kennis en de diepte van het Talentenspel ontwikkelde zich geleidelijk een mooie integratie in mijn werk. Mijn missie is om mensen in deze Grote Overgangstijd hun geheel eigen plaats te laten innemen in het veld van veranderingen. http://www.astro-econoom.nl/Ontvangst: 10:00 uurAanvang: 10:30 uur tot ongeveer 16:30 uur.Lunch: Broodjes buffet (optioneel) € 13,50Deelname: Je doet mee, wanneer de deelnamekosten zijn betaald vóór 14 november 2012, op rek. nr. 708.128.750 t.n.v. Mevr. M. Prins te Tolbert o.v.v. Studiedag (+ evt. met lunch)en je volledige naam en adres.Studiemateriaal is inclusief.Deze studiedag astrologie is georganiseerd door:VVANN – Astro Groningen & Ophiochus – Astrologievereniging FrieslandSjoerd Bijleveld en Martijn BakkerWerkavond; MaansknopenDinsdag 20 november 19.45 uurKosten; Niet-leden € 4,00, leden gratisVanavond gaan we aan de slag met de Maansknopen. Anno 2012 zijn de Maansknopen niet meer weg te denken uit de horoscoop zo vanzelfsprekend en belangrijk zijn ze. Maar dit is niet altijd zo geweest. Sterker nog, niet zo heel lang geleden werden de Maansknopen nog niet of nauwelijks gebruikt! Eigenlijk heel vreemd, want men was wel bekend met de Maansknopen. In boeken aan het begin van de 20e eeuw wordt er slechts kort naar verwezen. “Oude astrologen geloofden, dat Drakenhoofd een weldadige, Drakenstaart een kwaadaardige invloed uitoefende, doch beiden worden thans bijna geheel over ’t hoofd gezien.”Aldus Alan Leo en H.S. Green ergens rond 1900. “De oude astrologen en thans nog de Hindoes kenden grote betekenis toe aan deze Maannoden…….. De Drakekop in MC, conjunctie met Zon of Maan schijnt in vele gevallen een zeer gunstige invloed uit te oefenen en de Drakestaart..een leven van tegenspoed en ongeluk…...In deze richting valt echter nog zeer veel op te helderen.” Schrijft C.AQ.Libra in 1915. Je ziet dat men eigenlijk nog geen eigen kennis over de Maansknopen heeft, maar wel weet van hun bestaan en er is een zekere nieuwsgierigheid te bespeuren om dit te onderzoeken. Latere astrologen uit de eerste helft van de twintigste eeuw noemen de Maansknopen überhaupt niet in hun (populaire) astrologieboeken, onder wie TH.J.J.Ram en C.Gorter jaren 1930 en Else Parker jaren 1950. Zij noemen ze niet, en beelden ze ook niet af in horoscopen. Ze hebben er blijkbaar geen belangstelling voor. In de jaren 1970 verschijnen tal van meer specialistische boeken over astrologie over onderwerpen als karma, reïncarnatie, relaties en de levenscyclus. Precies die gebieden waar de Maansknopen volgens de moderne astrologie betrekking op hebben. Maar in de boeken van zowel Stephen Arroyo; Relationships & life cycles (1979) en Astrologie, Karma en reïncarnatie, als Robert Hand; Planeten in compositie, analyse van menselijke relaties (1975) en Planeten in Teken huis en aspect, het groeiproces in de astrologie (1977) komen de Maansknopen helemaal niet voor! Pas in de jaren 1980 komt hier pas echt verandering in door astrologen als Jeff Green en George Bode. Zij geven de Maansknopen een belangrijke plaats in hun astrologische duiding. Toch is er in 1975 al het boek Maansknopen en reïncarnatie verschenen van Martin Schulman. Ik denk dat we dit werk wel als het omslagpunt kunnen beschouwen in het denken over de Maansknopen. Al schrijft hij zelf; “Het is tegenwoordig in de astrologische gemeenschap algemeen geaccepteerd dat de Maansknopen de voornaamste sleutel vertegenwoordigen om het leven te begrijpen als deel van een continue draad.” En zelfs; “Veel astrologen geloven dat de Maansknopen belangrijker zijn dan de rest van de horoscoop.” Opmerkelijk, want als ik op mijn boekenkast afga is het pas in de jaren 1990 dat dit besef volledig is doorgedrongen tot de astrologische gemeenschap. Inmiddels zijn we in de 21e eeuw zover dat er een hele astrologische stroming is die de assen van de Maansknopen en de daaraan gerelateerde assen van de Zwarte Lichten centraal stelt, meestal spirituele astrologie genoemd. In een eeuw tijd is er dus veel veranderd in het denken over de Maansknopen. Vanavond proberen we met een frisse blik dit onderwerp tegemoet te treden. Dit doen we aan de hand van een paar thema’s die te maken hebben met de Maansknopen. We gaan eerst kijken wat er in ons leven op die gebieden zoal heeft plaatsgevonden aan de hand van een paar vragen. Pas daarna gaan we onze horoscoop erbij pakken en kijken of we die thema’s terug kunnen vinden bij onze Maansknopen.Een echte werkavond dus. Vergeet je horoscoop en schrijfblok niet! Kocku von Stuckrad Lezing; De wetenschapsstatus van de astrologie in historisch perspectiefDinsdag 18 december 19.45 uur; Kosten; Niet-leden € 8,-, leden gratisDe lezing beschrijft de veranderende status van de astrologie in wetenschappelijke en culturele contexten sinds de oudheid. Vervolgens wordt extra aandacht besteed aan de vraag of de astrologie vandaag de dag als wetenschap kan worden beschouwd. Als de moderne psychologische astrologie zichzelf als een hermeneutische en niet exacte discipline definieert, kan de astrologie niet aan de criteria van moderne wetenschappelijke theorieën voldoen; tegelijkertijd kunnen deze theorieën de astrologie ook niet falsifiëren. Wat betekent dit voor de hedendaagse astrologie? Wiki Hermeneutiek Kocku von StuckradKocku von Stuckrad (Kpandu, Ghana, 6 april 1966) is een Duits religiewetenschapper en schrijver. Per 1 september 2009 is Von Stuckrad aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden als hoogleraar Religiewetenschap. Von Stuckrad is een specialist op het gebied van de Europese religiegeschiedenis, de geschiedenis van de astrologie, evenals van de samenhang tussen natuurfilosofie, natuurwetenschap, esoterie en religie.http://www.vonstuckrad.com/http://nl.wikipedia.org/wiki/Kocku_von_StuckradDorien de Vries Lezing;Therapie en Astrologie Vrijdag 18 januari 19.45 uur; Let op gewijzigde datum!Kosten; Niet-leden € 8,00, leden gratisAls onderwerp zou ik graag therapie en astrologie met voorbeelden uit de praktijk wensen te bespreken. Ik werk als therapeut vaak met de horoscoop. In het kennismakingsgesprek luister ik naar de levenservaringen en problemen van de cliënt.Terugkerende thema’s kan ik dan met de horoscoop bevestigen en uitleggen om zodoende helderheid en inzicht te geven. Doel is natuurlijk om weer kracht en energie te herpakken in relatie tot werk als in het privé leven. Vastgeroeste patronen geven juist energie als er oplossingen worden ervaren en er doorstroom ontstaat. Als de cliënt het gevoel heeft dat hij of zij vanuit kracht sturing geeft aan zijn leven, is mijn missie geslaagd. Aan de hand van voorbeelden laat ik graag meer zien over mijn manier van werken. Dorien de VriesIn 1989 heb ik de hbo-opleiding Natuurgeneeskunde voltooid. De kennis van homeopathie, voeding en kruiden vormt een effectieve verrijking voor mijn werk. Na deze opleiding heb ik als docente gewerkt bij diverse opleidingen. Sinds 1989 werk ik als zelfstandig therapeut en adviseur in Amsterdam. Ik heb inmiddels een ongelofelijke veelkleurige groep mensen mogen helpen, op persoonlijk en professioneel vlak. Ik neem mijn werk serieus, maar in consulten mag er ook gelachen worden. Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht. Ik luister, stel ook de kritische vragen en probeer de zaken voor je te verhelderen zoals ze zijn. Zodat je er verder mee komt. Voor meer informatie kun je ook op mijn site kijken.www.doriendevries.comwww.binnendedeur.nlGonnie Boekestijn 

Lezing; Medische Astrologie 

Dinsdag 19 februari 19.45 uur; 

Kosten; Niet-leden € 8,-, leden gratis

Deze lezing gaat o.a. over het ontstaan van ziekte, Jupiter als geneeskracht, het zesde huis, het achtste en het twaalfde huis, de werking van de huizenassen en hoe lichamelijke klachten te duiden. In de medische astrologie leer je om fysieke symptomen naar psychische niveaus te vertalen. Elke medische klacht heeft een psychische kant. Medische astrologie helpt het ‘waarom’ te beantwoorden. Tevens worden er inzichten van Alice Bailey gebruikt. Gonnie Boekestijn Gonnie begon haar loopbaan in de reguliere gezondheidszorg. Zij studeerde Natuurgeneeswijzen bij de Academie voor Natuurgeneeswijzen in Meppel waar zij in 1996 afstudeerde. Vervolgens heeft zij zich gespecialiseerd in verschillende astrologierichtingen. Vanaf 1997 werkt ze als gediplomeerd HBO docent bij de Hogeschool voor natuurlijke gezondheid in Meppel en geeft daar o.a. astrologielessen. Tevens is ze NLP trainer. Vanaf 1999 heeft ze een praktijk in Meppel.http://www.gonnieboekestijn.nl/Machiel ZeijlstraLezing met werkgedeelte; Harmonics Dinsdag 19 maart 19.45 uurKosten; Niet-leden € 4,00, leden gratis Harmonische horoscopen zijn een belangrijk en tevens zeer onderbelicht onderwerp binnen het astrologisch spectrum. Met name het belang van hun relevantie binnen de standaard radixduiding mag echter niet onderschat worden. De doorgaans bekeken radix bevat meestal enkel aspecten gebaseerd op veelvouden van de getallen 1, 2 en 3. Daarbij wordt buiten beschouwing gelaten dat met name aspecten gebaseerd op primaire getallen als de 5, 7, 11, 13 enz., een zeer belangrijk onderdeel vormen van het aspecten assortiment. Daar weinig astrologieprogramma’s hier bewerkingen, zoals aspectberekening en transits, mee mogelijk maken en er mede hierdoor weinig onderzoek naar gedaan is staat de kennis hierover en duiding hiervan nog betrekkelijk in de kinderschoenen wat mijns inziens jammer en onverdiend is. Hopelijk kan deze avond een aanzet leveren voor verbreiding van de interesse in en intensivering van het onderzoek naar het nog grotendeels onontgonnen gebied m.b.t. deze nog meestal onbekende horoscopen en hun duidelijke relevantie voor de duiding van op priemgetallen gebaseerde aspecten binnen de standaard radixduiding. Deze avond zal de stof opnieuw vanaf de basis behandeld gaan worden.Dus voor wie de eerdere lezing niet heeft kunnen bijwonen ; dit is je kans..! En voor wie al eerder aanwezig waren wordt de kennis dus weer even opgefrist. Voorkennis is dus niet vereist en ik nodig ieder van harte uit hiervan kennis te komen nemen, ook de geïnteresseerden van buiten onze vereniging. Uiteindelijk zal voor zover de tijd dat toelaat nog even een aanzet worden gegeven om praktisch met de duiding te werken. Welkom en tot 19 maart, Machiel ZeijlstraVia Astro.com, kun je je eerste 9 harmonische horoscopen uitdraaien. Bij Kies het type horoscoop, helemaal naar onderen scrollen tot;onder Andere Horoscopen - Negen harmonische horoscopen aanklikken. Daar direct onder bij Harmonische Horoscoop (dag -> harmonische) kun je elke gewenste harmonische horoscoop maken door bij de datum het gewenste harmonische cijfer in te voeren. Dus bijvoorbeeld 5 voor de vijfde harmonische. De VVANN i.s.m. de Bibliotheek  

Landelijk Astrologiedag 

Zaterdag 23 maart van 12.00 tot 15.30

De Centrale Bibliotheek Groningen

Kosten; gratis

Bijna iedereen weet zijn sterrenbeeld wel en veel mensen kijken ook regelmatig naar “de sterren” in de krant. Sommige mensen denken dat dit “de astrologie” is en anderen vinden astrologie zelfs onzin door deze sterrenrubrieken in kranten en tijdschriften. Voor astrologen echter is deze vorm van astrologie een vorm van entertainment, niet meer dan spielerei.Astrologie behoort tot de oercultuur van de mensheid, en is zo gecompliceerd als het leven zelf. Ieder mens heeft namelijk een unieke horoscoop, want elk moment en plaats van geboorte levert een éénmalige en dus unieke horoscoop op.Deze middag kan iedereen die dat wil kennis komen maken met astrologie. Er zijn astrologen van de VVANN aanwezig die je door middel van (gratis) korte consulten een tipje van de sluier oplichten van je eigen persoonlijke horoscoop. Hiervoor zijn je geboortetijd, plaats en datum wenselijk. Maar ook met alleen je geboortedag valt er al veel te vertellen.Naast algemene informatie zijn er twee korte lezingen over astrologie. Speciaal voor mensen die nog weinig of niks van astrologie weten.13.30 Magda Prins – Lezing: Zo boven, zo beneden.Een korte introductie in de astrologie. Een echte horoscoop, wat is dat?14.30 Martijn Bakker – Lezing: Astrologie en Levensloop.De geboortehoroscoop is niet een statisch gegeven, maar zit vol dynamiek! In feite is het een soort programma die over je hele leven wordt afgedraaid. Daarbij zijn veel ontwikkelingen individueel bepaald. Maar er zijn ook grote lijnen die voor ieder mens gelden. Denk maar aan de Midlife-crises en de Seven-year-itch. In deze lezing gaan we kijken wat de cycli van planeten daarmee te maken hebben.Voor de Agenda van de Bibliotheek zie: mijneigenbibliotheek.nlDeze Astrologiemiddag in de Biliotheek wordt georganiseerd in het kader van De Landelijke Dag voor de Professionele Astrologie. Voor een compleet overzicht van de activiteiten bij u in de regio zie avn-astrologie.nl of asasastrologen.nl. Op 23 maart is de Landelijke Dag voor de Professionele Astrologie. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd. Scholen zetten hun deuren open, erkende astrologen houden open huis, regionale en landelijke astrologieverenigingen organiseren workshops en lezingen, of presenteren zich op markten. De dag is bedoeld ter promotie van de professionele astrologie, die zich onderscheidt van pop-astrologie doordat zij beoefend wordt door astrologen met een gedegen vakopleiding. De dag is een initiatief van de landelijke beroepsverenigingen AVN en ASAS, en de gezamenlijke astrologieopleidingen in Nederland, die zich inspannen voor de kwaliteit van het beroep in Nederland. Zus Luyckx  Lezing;DwadsDinsdag 16 april 19.45 uur; Kosten; Niet-leden € 8,00, leden gratisConcrete horoscoopinterpretatie door het gebruik van de DWADS. De techniek van de Dwads is een weinig gekende en vergeten techniek. Het wereldwijde web is niet heel vrijgevig met informatie i.v.m. de Dwads die onder de naam Dwadashamsa of Duodenary Division internationaal bekend zijn. Bij de vertaling van deze termen naar het Nederlands spreekt men over 1/12 deel.En dat is dus precies waar het bij de Dwads om gaat. Elk teken wordt in deze techniek onderverdeeld in 12 gelijke delen van elk 2°30’. Op internet en in de schamele literatuur spreekt men heel gewichtig over de Dwads. Men bouwt grote constructies en wiskundige betogen op, maar men komt zelden of nooit tot de essentie van de zaak. Die essentie is voor mij nog altijd het interpreteren van een horoscoop, in dit geval dus via de interpretatie van de Dwads.In die schaarse maar gewichtige literatuur is er één uitspraak die wat mij betreft overeind mag blijven: "Er is een zodiak in elk teken." Zus LuyckxIk ben geboren op 14 juni 1951 om 15:58 uur in Mol (België). Ik ben dus een Tweeling met een Weegschaal ASC. In 1973 haalde ik het diploma A1 scheikunde en begin jaren negentig een diploma B1 Boekhouding (avondonderwijs). Mijn studie astrologie ben ik begonnen in 1993 na een consult bij een astrologe.De dag dat dat consult plaatsvond was ook de dag (niet toevallig natuurlijk) dat mijn vader stierf. Twee feiten die mijn leven danig veranderd hebben.Sindsdien is astrologie niet meer weg te denken uit mijn leven. Astrologie heeft in hoge mate bijgedragen tot mijn zelfontwikkeling. Het heeft ‘het werken aan mezelf’ (het spirituele pad dus) veel eenvoudiger gemaakt. Door mijn contacten in TV-, radio- en medialand heb ik verschillende Bekende Vlamingen onder mijn cliënten. Het is niet mijn bedoeling om de wereld te overtuigen van de mogelijkheden die astrologie biedt maar je kunt bij mij toch terecht voor voordrachten die bedoeld zijn om de leek bij te brengen wat astrologie is en wat het VOORAL NIET is. Manuela van der Knaap  Workshop; Kosmische Astrologie; Astrologie in de Nieuwe TijdZaterdag 25 mei 11.00 - 16.00 uur; Kosten; Niet-leden € 35,00 leden € 17,50 Dit is inclusief lunch!Opgave via het secretariaat ivm de lunch.Als samenleving glijden we geleidelijk steeds meer het Watermantijdperk in. Dit is een veranderingsproces dat waarschijnlijk een aantal decennia in beslag zal nemen. In december 2012 zijn we een soort knooppunt voorbij gegaan en is deze verandering in de energie en de basis van het leven niet meer te negeren. De verandering is zichtbaar en voelbaar in onze drang naar zelfbestuur (Pluto receptie Saturnus), het loslaten van het eeuwige moeten, drang naar vrijheid en technologische groene oplossingen (Uranus vierkant Pluto). Er is steeds meer behoefte aan samenwerken en sociale samenhang en win-win in plaats van polarisatie. Dit betekent ook voor de astrologie dat wij mee mogen gaan in deze veranderingen. Met kosmische astrologie werken we met de kosmische octaaf van de horoscoop. Dit zijn: Zwarte Maan, Priapus, Zwarte Zon, Diamant, Cheiron, Pluto en de Noordelijke Maansknoop. Deze krachten vertegenwoordigen het ZIJN in de mens en helpen ons om van polariteit en dualiteit te ontwikkelen naar eenheid. De beginselen van kosmische astrologie die ik zelf vanuit ervaring heb ontwikkeld en waarmee ik werk in mijn kosmische astrologieconsulten, ga ik op deze dag met jullie delen. Iedere planeet, punt, kracht in de kosmische astrologie heeft een specifiek doel en brengt ons iets voor onze ontwikkeling naar eenheid en ZIJN. De kosmische horoscoop laat mogelijkheden en inzichten zien en waar de grootste kwaliteiten liggen van een persoon. ‘Goddelijke’ kwaliteiten die werkelijk diep gelukkig maken en ten diepste laten thuis komen in het Zelf. Mensen voelen dat dit is waarvoor ze geboren zijn. Er zijn momenten in een mensenleven waar deze kwaliteit zich laat ervaren. We zullen deze activatiemomenten bespreken en helder maken. De kosmische horoscoop maakt ook de overlevingspatronen en diepste wond zichtbaar en zullen tijdens deze dag ook worden besproken (Priapus). Wij gaan tijdens de workshop deze informatie interactief toepassen en helder maken. Na uitleg van de basisprincipes van de kosmische astrologie zal steeds door middel van het interpreteren van horoscopen van de deelnemers de informatie helder worden gemaakt. Hierdoor wordt de manier van omgaan met astrologie vanuit de invalshoek van eenheid vanzelf helder. Het is belangrijk dat je als deelnemer insteekt met een open blik en bereidheid om opbouwend en positief samen te werken. En natuurlijk is het belangrijk om kwetsbaar, open en eerlijk te durven zijn in de groep want het gaat hier om de grote levensvragen. Ik hoop je te ont-moeten tijdens deze workshop, Een hartelijke groet van Manuela van der Knaap. Manuela van der KnaapIk ben Manuela van der Knaap (1967), geboren en getogen in een ondernemersgezin in 'Het Westland', het hart van de glastuinbouw in Nederland. Ik heb een zakelijke achtergrond en heb gewerkt met marketing, PR en het opzetten van een bedrijf en afdelingen, alle in 'De groene Sector'. In 1998 heb ik een switch gemaakt naar de psychlogische astrologie. Ik heb een vierjarige beroepsopleiding 'Psychologische astrologie' succesvol afgerond aan 'De academie voor Astrologie' bij Adrie van der Ven in Amsterdam. Ik ben erkend en praktiserend lid van de astrologische beroepsvereniging AVN. Vervolgens heb ik medische astrologie gedaan bij Adrie van der Ven. Daarna heb ik anderhalf jaar les gehad van de astroloog George Bode. George Bode heeft de Zwarte Maan in Nederland geïntroduceerd en uitgewerkt. Zie zijn werk in het boek: 'Zwarte Maan, Zwarte Zon, Drakenkop' . Website van Manuela: http://www.inzichten.com/ Open Podium Astrologie  

Dinsdag 18 juni 19.45 uur;

Kosten; Niet-leden € 4,-, leden gratis

Het idee achter het Open Podium is, om de astrologische kennis, die aanwezig is binnen onze vereniging, naar boven te halen en onderling uit te wisselen. Want met elkaar weten we natuurlijk ontzettend veel over astrologie. Een bijdrage kan heel kort zijn tot een half uur. Bijvoorbeeld een kleine lezing over eigen ontdekkingen en/of eigen onderzoekjes, een anekdote over een bepaalde transit, een prangende astro-vraag die in de groep wordt gegooid, een astro-gedicht, astro-quiz, een minicursus astro-koken etc. Het maakt niet uit..... Als het maar astro is!